Personal  educador d’educació especial en centres públics.

Modificació de l’horari d’atenció directa als alumnes amb necessitats educatives especials, retorn a 25 hores.

Després de molts mesos i de moltes reunions, ens complau informar-vos que avui hem arribat a un acord que recull la recuperació les 25h d’atenció directa.

Així mateix aquest acord reforça la idea que el personal educador “no ha de  substituir en cap cas el personal docent ni el servei de monitoratge.”

Es prorroga durant un any (curs 2021-2022) el termini per acreditar el requisit del títol de Tècnic Superior en Integració Social a les persones que a 1 de setembre de 2017 estaven contractades i no complien els requisits de l’Acord.

Es crea una comissió de seguiment d’aquest Acord que es reunirà cada tres mesos. Per aquest motiu agrairem que ens feu arribar les situacions horàries que no s’ajustin a l’Acord.

El text acordat passarà a formar part dels documents de gestió i organització de centres i serà d’aplicació a partir de l’1 de setembre de 2021.

Procés selectiu de concurs oposició per a l’accés a la categoria professional de tècnic/a especialista en educació infantil (TEEI)

 El Departament ens informa que s’han presentat 28 Recursos de Reposició i que properament, a finals de juliol o principis d’agost, es publicarà una nova Resolució per donar resposta als recursos presentats.

Al mes de setembre es publicarà a la web els planells  informatius dels llocs, espais i aules on es faran les proves.Cada una de les persones participants tindrà una aula adjudicada. En tots els accessos hi haurà un punt d’informació i una aula d’incidències. Pel que fa a les mares lactants que precisin alletar als seus nadons ho hauran de comunicar el mateix dia de la prova.

Previsions pel curs 2021-2022

Increment de dotacions previstos pel curs 2021-22

  • 75 noves vacants d’EEE
  • 13 noves vacants de TIS

El Departament no concreta quantes dotacions hi haurà a cada Servei Territorial.

Procedirà en primer lloc a proposar aquestes vacants com a millora de lloc de treball i després, les resultes es cobriran per borsa.

Demanem el Departament informació sobre quantes TIS estan treballant en dos centres, expressem el nostre desacord amb aquesta pràctica i continuem reivindicant que aquests professional només han de fer la seva jornada en un sol centre.

Pròrroga del Programa temporal de mesures extraordinàries per als centres educatius en el marc de la pandèmia per la COVID-19.

 El Departament manifesta la seva voluntat de mantenir la continuïtat d’aquests reforços, tant de les places com de les persones. Així mateix ens manifesten que estan a l’espera de l’Acord de Govern i que  avisaran per e-Valisa a les persones afectades, aquestes podran decidir la continuïtat o la finalització del contracte tenint en compte que la seva vigència és fins el 31 d’agost.

Referent els reforços Covid es demana que, pel que fa al personal de neteja-ajudant de cuina,  es revisi la seva millor ubicació.

Així mateix reivindiquem la consolidació de les places de suport Covid en places vacants

Professorat de religió

 En relació a aquests personal el Departament ens informa que en els propers dies, segons cada servei Territorial, es farà els actes d’adjudicació pel proper curs.

Pel que fa al Concurs de trasllats, ens han assegurat que durant el proper curs es gestionarà i es durà a terme el procés.

Donada l’extensió de la reunió la propera setmana seguirem parlant de 

  • Procés selectiu de concurs oposició per a l’accés a la categoria professional d’integrador/a social: bases de la convocatòria.
  • Llars d’infants:

– Suport a les direccions

– Dades de matriculació.

  • Borsa de treball de personal d’administració i serveis i de professionals d’atenció educativa i de suport a la docència: regularització.
  • Procediment d’integració de centres educatius a la xarxa de titularitat de la Generalitat (Decret llei 10/2019, de 28 de maig).
  • Fisioterapeutes, informació sobre l’acord de les funcions i l’horari.
image_print
Comparteix.

Comentaris tancats.