RESUM DE LA REUNIÓ DEL COMITÈ INTERCENTRES AMB EL DEPARTAMENT DE 17 DE MARÇ DE 2021

IEA Oriol Martorell: revisió i millora de les condicions laborals.

CCOO vam exposar que per la singularitat del centre i dels seus professionals cal fer una revisió de les condicions laborals d’aquest personal .

El Departament ens diu que cal posar-hi ordre, però manifesten que no estan d’acord en que les condicions laborals siguin pitjors a les de la resta del personal laboral docent. Ens expliquen que son coneixedors de la reclamació fonamental del col·lectiu que són els estadis i que en aquest cas la norma no permet la seva implementació.

El Departament manifesta que treballa des de la perspectiva que aquests llocs de treball han de ser a funcionaritzar.

CCOO no compartim l’argumentació del Departament i demanem una mesa tècnica per parlar de la situació concreta d’aquest centre.

Situació de la vacunació COVID del personal laboral.

Des de CCOO vam manifestar la nostra queixa davant el malestar que s’ha produït en el personal laboral PAE i PAS al no poder concertar hora de vacunació per no ser personal d’un col·lectiu prioritari tal com deia el missatge.

Si bé ja es va resoldre la errada, lamentem que el Departament no ens hagi pogut informar del motiu pel qual s’ha produït aquesta circumstància, més enllà de reiterar la seva voluntat de fer extensiva la vacunació a tot el personal del centre.

Petició de reforços de la categoria d’ajudant de cuina-netejador/a a les llars d’infants de Vilanova i la Geltrú.

Un cop més hem demanat explicacions al Departament de per què no consideren la nostra petició de posar dues dotacions d’Ajudant de cuina-netejadora Covid a les dues Llars de Vilanova. Tant la petició que han fet arribar els centres com la que hem fet des del Comitè han estat sustentades amb les dades actualitzades de nombre d’aules i de la matrícula d’alumnes tant pel que fa a l’aula com al menjador.

El Departament es reitera en el seu estudi contrastat amb el Servei Territorial pel qual consideren que aquestes llars no precisen de més personal NAJ per fer front als nous protocols de neteja derivats del COVID

Dotació d’equips informàtics al personal d’atenció educativa i al personal educador de les llars d’infants.

Davant la insistència del Comitè pel que fa a la necessitat de la distribució de material informàtic, també, al personal laboral PAE i educador de les Llars d’Infants, el Departament manifesta que està fent un estudi per veure quines actuacions adoptar pel que fa a la seva distribució.

Informació per part del Comitè Intercentres del conflicte col·lectiu sobre la contractació de personal tècnic/a especialista en educació infantil a les aules de llars d’infants a les escoles rurals.

Informem de la interposició d’un conflicte col·lectiu pel que fa a la modificacions de les funcions de les professionals contractades per atendre als infants de primer cicle d’educació infantil (d’un i dos anys) de les escoles rurals.

Processos selectius de la categoria de tècnic/a especialista en educació infantil (TEEI) i Integrador/a Social (INS).

El Departament ens informa que el termini per presentar al·legacions a les llistes provisionals d’admesos i exclosos va acabar el dia 12 de març. Que l’òrgan tècnic revisarà la documentació aportada i elaborarà i farà pública la llista definitiva juntament amb la data d’examen.

Així mateix ens va explicar que estan treballant les qüestions logístiques relacionades amb el COVID amb Funció Pública i sempre amb el vist i plau del PROCICAT.

CCOO vam insistir amb la necessitat de dur a terme aquestes proves de la manera mes segura.

Pel que fa a les oposicions del personal TIS com ja us vam comentar s’han de publicar abans de finalitzar l’any 2021. Per tal de complir aquest termini el Departament ens informa que ja treballa en el text de les bases de la convocatòria.

Borsa de treball de personal Laboral

Situació de la convocatòria extraordinària de la borsa:

  • Es tanca la borsa de la categoria de TIS EL 31 DE MARÇ
  • Es manté oberta per la categoria d’EEE per totes les comarques 
  • Es manté oberta la borsa de; cuineres, NAJ (ajudants de cuina-neteja) i oficials 1era. de manteniment a totes les comarques on hi ha Llars d’Infants.
  • S’obre en la categoria de fisioterapeutes per totes les comarques de Catalunya

Places COVID

En relació ales places de reforç COVID implementades aquest curs amb motiu de la pandèmia CCOO recordem la petició que aquest places passin a ser de plantilla i que aquesta demanda es tingui present a l’hora de l’elaboració pressupostària. El Departament manifesta que està treballant en aquesta línia.

image_print
Comparteix.

Comentaris tancats.