Laborals

La jubilació parcial ha estat fins ara, el mecanisme absolutament majoritari al nostre sector, d’accés progressiu a la jubilació, alhora que ha suposat la renovació i rejoveniment de les plantilles.

El 16 de març de 2013 es va publicar el Real Decreto Ley 5/2013, de 15 de març, de mesures per afavorir la continuïtat de la vida laboral dels treballadors/es de major edat i promoure l’envelliment actiu, on es modificava la jubilació parcial, endurint notablement les condicions d’accés. Aquesta mesura del Govern central ha estat denunciada reiteradament per CCOO perquè trenca els acords sobre pensions i jubilacions que recollia el Pacte de Toledo. 

És important saber que la jubilació parcial NO desapareix a partir de gener de 2019 sinó que CANVIA, ja que no es podran seguir aplicant els acords d’empresa sobre els plans de jubilacions parcials vigent fins a desembre de 2018


Quines són les condicions?

Antiguitat mínima a l’empresaAnys  cotitza.Reducció Min./Max.Edat
6 anys33*50%2a. Abans de l’edat de jubilació ordinària

* En el supòsit de persones amb discapacitat o disfunció psíquica igual o superior al 33%, el període exigit serà de 25 anys

Percentatge de cotització a la Seguretat Social durant la jubilació parcial

Durant la jubilació parcial, tant l’empresa com el treballador/a jubilat parcialment, hauran de cotitzar per l’equivalent al 100% de la Base de Cotització amb independència de la jornada efectiva de feina. L’augment tant en l’edat d’accés, com en el percentatge de cotització s’està fent de manera gradual des de 2013 fins a 2027 en els següent termes:

AnyAnys CotitzatsEdat mínima per accedirPercentatge de cotització
201933 anysa partir de 34 anys i 9 mesos62 anys i 4 mesos61 anys i 8 mesos80%
202033 anysa partir de 35 anys62 anys i 8 mesos61 anys i 10 mesos85%
202133 anysa partir de 35 anys i 3 mesos63 anys62 anys90%
202233 anysa partir de 35 anys i 6 mesos63 anys i 4 mesos62 anys i 2 mesos95%
202333 anysa partir de 35 anys i 9 mesos63 anys i 8 mesos62 anys i 4 mesos100%
202433 anysa partir de 36 anys64 anys62 anys i 6 mesos100%
202533 anysa partir de 36 anys i 3 mesos64 anys i 4 mesos62 anys i 8 mesos100%
202633 anysa partir de 36 anys i 3 mesos64 anys i 8 mesos62 anys i 10 mesos100%
202733 anysa partir de 36 anys i 6 mesos65 anys63 anys100%

I en cas de contracte temporal o fix discontinu?

És condició indispensable haver cotitzat ininterrompudament i a jornada completa a la Seguretat Social com a mínim els 6 últims anys anteriors a la sol·licitud de jubilació parcial. Això afecta als contractes temporals o fixes discontinus, que en aquest cas es veuen exclosos de la jubilació parcial.

Si compleixo amb les condicions exigides, que haig de fer per jubilar-me parcialment?

  • Fer la sol·licitud al Departament de la jubilació parcial i la concreció horària de la nova jornada. 
  • Sol·licitar davant l’entitat gestora corresponent de la Seguretat Social, la pensió de jubilació parcial amb anterioritat a la data de reducció de jornada (fins a 3 mesos màxim). Aquesta comunicarà en un termini de 10 dies, la quantitat de la pensió que et correspon, podent fer al·legacions si no hi estàs conforme.
  • L’empresa haurà de formalitzar i enregistrar simultàniament dos contractes, un a temps parcial amb tu per la nova jornada reduïda i un altre amb el treballador/a rellevista que serà de durada determinada,fins que tu accedeixis a la jubilació total.

Quina penalització tinc per accedir a la jubilació parcial?

NO t’aplicaran cap percentatge reductor a la pensió que et correspongui per no arribar a l’edat ordinària d’accés a la jubilació. que t’aplicaran, en canvi, percentatges reductors si no tens els anys de cotització que per a cada any es marquin.

Quan em jubili totalment, cobraré menys que si hagués seguit treballant amb jornada completa?

NO, ja que en accedir a la jubilació total et calcularan la pensió de jubilació que et correspongui, incrementant les bases de cotització de les teves nòmines reduïdes, fins al 100%. És a dir, que a tots els efectes serà com si haguessis estat treballant i cotitzant amb la jornada completa, sense reducció de cap mena.

Com variaran tant el meu salari com la meva pensió mentre estigui parcialment jubilat?

  • Al teu salari per la jornada parcial se li aplicaran els increments i complements que es pactin en la negociació col·lectiva.
  • A la teva pensió de jubilació se li aplicaran els increments i revaloritzacions que es fixin normativament, com a la resta de pensions de jubilació.

Tindré els mateixos avantatges que s’ofereixen als pensionistes encara que tingui un contracte a temps parcial?

, des del moment en què se’t reconegui la situació de jubilació parcial adquiriràs tots els teus drets (metges, farmacèutics, socials, descomptes en transports, etc.) com a pensionista. 

Des de CCOO insistim en la importància que aquesta modalitat de jubilació representa per al conjunt de la societat i és per això que continuem lluitant, allà on correspon, per al seu manteniment i la seva millora.

image_print
Comparteix.

Comentaris tancats.

Ús de galetes

Aquest lloc web empra galetes per a una millor experiència d'usuari. Accedeix a l'enllaç de política de cookies per a més informació.

ACEPTAR
Aviso de cookies