CCOO denuncia al síndic de greuges l’abús del procediment de difícil cobertura a una escola d’art del departament d’Educació per cobrir llocs de treball ordinaris.

Full informatiu en PDF

En el cas concret de la denúncia, la plaça és una vacant per jubilació de l’especialitat de Motlles i Reproduccions del cos de mestres de taller que ha acabat ocupada per un especialista tot i haver-hi docents en borsa amb els requisits per cobrir-la.

Escrit de denúncia

La normativa de la borsa exigeix per impartir aquesta especialitat una de les següents titulacions sense prova de capacitació. Segons la normativa del cicle d’Escultura aplicada a l’espectacle, l’atribució docent d’alguns mòduls correspon al professorat del cos de mestres de taller no a professorat especialista.

A. Cuerpo de Profesores de Artes Plásticas y Diseño

EspecialidadMódulo formativo
Dibujo artístico y colorDibujo artístico
Dibujo técnicoDibujo técnico
Historia del arteHistoria de la escultura
VolumenVolumen
Proyectos de escultura aplicada al espectáculo
Proyecto integrado
Escultura efímera
Medios informáticosAplicaciones informáticas
Organización industrial y legislaciónFormación y orientación laboral
Materiales y tecnología: DiseñoMateriales y tecnología de escultura aplicada al espectáculo

B. Cuerpo de Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño

EspecialidadMódulo formativo
Dorado y PolicromíaTaller de Acabados policromos
Moldes y ReproduccionesTaller de Vaciado y Moldeado
Técnicas del MetalTaller de Estructuras y Montajes

El procediment ha estat denunciat al sindicat per un col·lectiu de persones afectades després d’haver-se dirigit en primera instància al Consorci i a la direcció del centre per exposar la seva disconformitat per diverses irregularitats i no haver obtingut una resposta satisfactòria.
Aquesta és la primera actuació que ha dut a terme el sindicat perquè la plaça sigui assignada a les persones que els pertoca.

Un elevat nombre de docents de les escoles d’art dependents del departament d’Educació imparteix en el seu horari estudis superiors ESDAP de nivell universitari. El dia d’avui, la normativa de la borsa docent no contempla requisits específics per impartir aquests estudis i qualsevol plaça del cos de mestres de taller o del cos de professorat d’escoles d’art amb hores de docència a l’ESDAP és susceptible de substituir-se per un procediment de difícil cobertura, sense les garanties d’accés a un lloc de treball públic d’especialitats d’art que contempla el procediment convencional de substitució, respectant el número d’ordre de la borsa i els principis d’igualtat, mèrit i capacitat i deixa la selecció del personal docent en mans de la direcció en un procediment poc transparent que dificulta l’accés a aquests llocs de treball com és el cas que denunciem.

CCOO demana des de fa anys al departament d’Educació un decret d’ESDAP que reguli entre d’altres la provisió dels llocs de treball, la millora de les condicions laborals del professorat que imparteix aquest nivell d’estudis, la regulació de la participació en els òrgans democràtics de l’escola pública com el claustre i el consell.

El conseller Cambray té l’oportunitat de posar fil a l’agulla i negociar una millora de les escoles d’art de Catalunya que garanteixin unes condicions laborals dignes i que preservin l’oferta pública dels Cicles d’Arts Aplicades i Disseny, garantint l’accés a la població a la formació en tècniques artístiques i artesanals.
Aquests cicles són d’un alt valor pel patrimoni cultural català, però també aporten una alta innovació i creativitat per la indústria i el teixit productiu del nostre país.

image_print
Comparteix.

Comentaris tancats.