● La reforma curricular ‘a cost zero’ per al Departament suposa un elevat cost educatiu per l’alumnat al perdre hores de formació al centre, continguts de formació en drets laborals i orientació i augmentar el nombre d’hores en les pràctiques obligatòries.

● Pel professorat dels centres representa un augment de càrrega i una reducció generalitzada dels continguts a impartir en cada matèria professional.

● La unificació dels currículums per impulsar la modalitat dual en la totalitat de sectors i territoris és una involució educativa: amb dades pre-pandèmia la modalitat dual només comptava amb la participació de l’1% de l’empresa i del 4% de l’alumnat i tenim seriosos dubtes de que una generalització sense prospectiva sigui la millor opció per implantar-la.

● A dia d’avui no tenim cap evidència que la reforma imposada sense el consens de la comunitat educativa millori el model català d’FP ni solucioni els problemes d’arrel com l’abandonament escolar prematur als cicles formatius de grau mitjà.

● CCOO va ser l’únic sindicat que va manifestar obertament al Consell Escolar de Catalunya l’oposició a la reforma.

● Davant la publicació de l’ordre que estableix la modificació dels currículums d’FP, CCOO emprendrà accions legals per considerar que no s’ajusta a la normativa vigent.

La legislatura de l’FP continua amb la publicació al diari oficial de l’Ordre que modifica la totalitat dels currículums de totes les titulacions d’FP a Catalunya mentre encara no s’ha resolt la crisi d’escolarització i milers de joves s’han quedat sense plaça pública, mentrestant el Departament ha esmerçat recursos en les campanyes institucionals de l’FP, sense la planificació ni programació adients.

La reforma ‘Low-Cost’ segueix les polítiques neoliberals dels darrers anys que han afavorit la privatització de la formació, presencial i no presencial, a Catalunya i Madrid, augmenta les hores de pràctiques obligatòries ‘de franc’ per l’empresa, en detriment de les hores de formació al centre educatiu i de les hores de cada matèria, fins i tot de la formació en drets laborals i orientació.

Educació manté la reforma low-cost pre-pandèmia d’ampliació d’hores a les empreses mentre Catalunya va perdre 20000 PIMES el 2020 (les principals empreses que acullen alumnat en pràctiques) i actualment es mantenen els ERTOS, sense tenir en compte que l’augment d’alumnat a l’FP dels darrers dos cursos (un 17% i un 23% d’augment en les preinscripcions) requeria d’un increment de personal dels centres educatius per desdoblar les aules, de reforços COVID, de suports educatius i de reforços de tutoria per evitar l’abandonament de l’alumnat i garantir la inclusió, i sense preveure que caldran moltes més empreses per acollir aquest increment de joves que han de titular-se amb garanties

El departament dona l’esquena a la comunitat educativa per la manca de consens, que va haver-hi en diferents espais de representació vers la reforma. Finalment quan es va debatre en el Consell Escolar de Catalunya, CCOO va ser l’únic sindicat que va manifestar-se públicament amb un vot contrari crític i amb propostes de millora.
Ara ja aprovada, emplacem a la resta d’entitats, organitzacions, associacions i sindicats educatius a que es manifestin obertament.

Per CCOO l’Ordre publicada incideix negativament en el model d’FP de Catalunya, en la qualitat de la formació de les futures persones treballadores i en les condicions de treball en els centres d’FP. Iniciem els tràmits per emprendre les accions legals contra alguns aspectes que considerem que no s’ajusten a la normativa vigent, més enllà de manifestar el nostre rebuig també a la no transparència del Departament respecte a les dades resultants del suposat “pilotatge” que s’hauria donat el curs passat en plena pandèmia i que desconeixem.

image_print
Comparteix.

Comentaris tancats.