Una mesa reiteradament demanada per CCOO per tractar la situació del PTFP i la millora de les condicions laborals a l’FP. Ja és hora d’actualitzar l’Acord d’FP!

A la mesa d’avui hem situat de manera prioritària que cal tractar la situació del professorat PTFP. Hem emplaçat al Departament que en la conferència sectorial amb el Ministerio agilitzi la creació d’aquest marc per a poder fer amb rapidesa i de manera senzilla el traspàs d’aquest professorat que ja té els requisits al cos PS (grup A1) i que s’habiliti un període transitori ampli on es faciliti i es flexibilitzi l’accés a tot el professorat perquè pugui titular-se i fer el seu traspàs al grup A1. Al mateix temps exigim al Departament l’equiparació salarial del professorat PTFP i del cos de mestres de taller, llargament proposada per CCOO.

Trobem que la mesa d’avui ha estat per part del Departament molt informativa i que és precís en les properes es treballi per una veritable millora de les condicions de treball del professorat d’FP. Per això hem posat el focus en l’actualització de l’Acord d’FP, del qual CCOO en fórem part impulsora i signant, sense rebre resposta per part del Departament. Hem recordat al Departament la sobrecàrrega que pateix el personal docent de l’FP sense recursos ni hores de coordinació i amb les aules sobresaturades, sense reforços COVID ni suficients desdoblaments. També cal tenir en compte que encara hem de revertir retallades, com ara el retorn a les 18 hores lectives setmanals, i aconseguir l’aplicació correcta de les instruccions de curs sobre l’horari complementari fix del professorat.

Respecte al projecte de Llei d’FP aprovat pel Congrés valorem positivament el consens que s’ha produït respecte al text i esperem que els recursos amb els quals hagi de comptar es destinin a les necessitats prioritàries. Alertem, però que l’augment de les hores a l’empresa en qualsevol modalitat i la disminució d’aquestes al centre en totes les famílies professionals, en un context d’augment d’alumnat i de destrucció d’empreses per l’actual crisi, pot suposar una reducció de la qualitat formativa i un problema per titular en el temps previst.

Sobre els fons que deriven de Pla de Modernització destinats a l‘actualització tecnològica d’aules dels centres d’FP, considerem que és prioritari finalitzar les obres dels centres de nova creació, com l’INS dels Aliments de Barcelona, i destinar pressupost pel manteniment de les instal·lacions dels centres amb equipaments obsolets del segle passat.

Comparteix.

Comentaris tancats.