Catalunya lidera la major crisi d’escolarització amb un dèficit de més de 26.000 places públiques a l’FP vulnerant el dret a l’escolarització i a l’equitat de milers de joves

A finals de juliol Educació va comunicar les mesures  per fer front a la manca de places públiques de  Formació Professional a Catalunya, davant una situació que continuen qualificant de ‘sobrevinguda i imprevista’. Les CCOO hem denunciat i qualificat aquesta situació com una manca estructural, fruit de la no planificació de l’oferta d’FP, de la desinversió educativa, de l’ofegament del creixement de l’oferta pública i de la manca d’orientació professional.

El mateix Síndic de Greuges ens n’ha donat la raó i s’ha pronunciat sobre la manca d’oferta en els cicles de grau mitjà. Dies més tard s’ha facilitat a la premsa la manca de places en els graus superiors que eleva el dèficit a més de 26.000 places, amb la ràtio de 30 alumnes per aula. La manca de transparència i la dificultat d’accés a les dades de la preinscripció són una molt mala praxis si es vol garantir un procediment d’admissió d’alumnat equitatiu i ens fa pensar que poden ser molts més alumnes si tenim en compte també  els ensenyaments artístics i de règim especial, que tenen una elevada preinscripció i un gran dèficit endèmic en l’oferta pública.

El Departament no escolta, no posa ni “pegats” a la greu situació de manca de places públiques d’FP. Va anunciar l’augment de 4.215 places de grau mitjà i, lamentablement, aquest augment no es correspon amb un increment de grups proporcional, atès que es crea la irrisòria quantitat de 60 grups nous i esproposa implementar majoritàriament ‘l’augment de capacitat de 433 grups’, eufemisme que endolça el mot ‘sobreràtio’, mesura que es va adoptar per darrer cop durant les retallades del 2012. Amb aquestes mesures ‘extraordinàries’ el Síndic va alertar que només en grau mitjà segueixen quedant desateses més de 10.000 sol·licituds i 13.000 alumnes iniciaran el curs en grups  amb sobreràtios.

L’altra mesura que proposa Educació és derivar alumnat que s’ha preinscrit a l’FP al batxillerat, augmentant el risc d’abandonament del sistema educatiu per seguir un itinerari no desitjat.

També cal comentar la improvisació que hi ha hagut respecte a quins grups crear de les diferents famílies professionals i en quins territoris, sobretot en el cas de cicles formatius industrials que requereixen de tallers, maquinària i de recursos concrets. Crida poderosament l’atenció que els Serveis Territorials de Lleida siguin l’únic territori en el qual no s’incrementa ni un grup, serà degut a la impossibilitat de fer-ho per manca d’espais, tallers, aules tècniques als instituts on es fa l’oferta d’aquests cicles formatius, que ha fet impossible que no hi hagués ni un grup més? Des de CCOO continuem reclamant per l’FP equipaments de qualitat, sobretot en aquesta pandèmia que ha generat una crisi educativa i social, en el pla de xoc que proposàvem per al curs 2020/2021 ja  s’hi incloïa:

Reprogramar i assegurar l’assoliment de les competències professionals als centres educatius, amb el reforç a tallers i aules pràctiques, requerint de recursos i augment de plantilla del professorat per a tal fi.

Lamentablement la mesura  que el Departament proposa implementar majoritàriament és ‘l’augment de capacitat dels grups’, eufemisme que endolça el mot sobreràtio. En resum, l’augment del nombre d’alumnat per grup, tot i ser ben conscients que és causa d’AEP i del percentatge d’aquest en els cicles formatius de grau mitjà que arriba al 40%. I Educació no es planteja cap augment de plantilla per atendre tot aquest alumnat?

Cap de les mesures urgents que reclamàvem des de CCOO de Catalunya aquest juliol, ha estat tinguda en compte:

  • Ampliació de l’oferta pública posant a disposició equipaments de qualsevol titularitat, com es plantejà fer per aquest curs passat, 2020-2021,  en l’etapa obligatòria. No s’ha tingut en compte aquesta alternativa ni explorat, així no s’han creat els grups que haurien estat necessaris per la manca de previsió d’espais adients, entre altres possibles raons.
  • Evitar les sobreràtio o sobresaturació a les aules, amb recursos extraordinaris de personal docent. El Departament ha anunciat l’augment de ràtios dels grups, sense explorar altres mesures encaminades a una FP de qualitat i focalitzada en l’atenció personalitzada del seu alumnat, sobretot el de grau mitjà, ni considerar l’increment de plantilla amb aquesta finalitat. Valorem com  un despropòsit la proposta de deixar a més de 400 grups amb una ràtio de fins a 33 alumnes en una aula. Alhora tornem a denunciar l’abandonament que han sofert els ensenyaments postobligatoris durant tot aquest temps, sense ni tan sols comptar amb cap plantilla addicional de reforços covid, la qual hem reclamat també per FP.
  • Incrementar l’oferta de l’Institut Obert de Catalunya. Educació mantén silenci respecte a l’IOC, l’oferta de cicles formatius i els recursos i gestió específica que necessitaria l’IOC com a únic centre públic a distància de Catalunya. Mentrestant l’oferta privada d’FP ha crescut exponencialment sense regulació adient, l’IOC està patint un ofegament des de fa anys.
  • Destinar una partida pressupostària extraordinària per garantir el dret a l’escolarització de milers de joves.

 

Fem reclamació de  recursos extraordinaris per la Formació Professional, per donar compliment a l’article 109 de la LOMLOE que estableix l’obligació de l’administració de garantir el dret de totes les persones a l’educació, mitjançant una oferta suficient de places públiques i la suficient inversió en l’FP pública. No volem oblidar tampoc la necessitat de la implementació del Decret 150/2017 de 17 d’octubre per a l’educació inclusiva també a l’FP, l’adopció de mesures per combatre la bretxa de gènere i l’orientació acadèmica i professional que ha de ser present en totes les etapes educatives

image_print
Comparteix.

Comentaris tancats.