1

Jornades de portes obertes: Podem aprofitar la pandèmia per replantejar-nos-les? Realment calen?

Falten dos mesos perquè comenci el procés de preinscripció  pel curs vinent. Prèviament a les inscripcions els centres educatius organitzen jornades de portes obertes, que per moltes famílies és el primer contacte i inici de relació amb els centres escolars.

L’actual situació de la pandèmia i les projeccions de l’evolució de la crisi sanitària a les setmanes vinents fa imprescindible canviar el format de portes obertes.  Aquest  model de jornades de portes obertes hauria de ser acordat amb la representació dels professionals dels centres educatius, amb les direccions dels centres i amb els Ajuntaments. A dia d’avui no s’ha fet, i no es pot improvisar. Si l’any passat la pandèmia va agafar tothom per sorpresa, ara ja fa un any de la situació de crisis sanitària. No hi ha excuses.

Per aquests motius creiem que cal:

  • Considerar si les Jornades de Portes Obertes, tal com fins ara s’han fet són segures a nivell sanitari, si s’han establert els protocols corresponents i disposen dels equipaments i recursos humans i materials per realitzar-les correctament.
  • Demanar que les Oficines de Municipals d’Escolarització coordinin les jornades de portes obertes dels centres educatius dels municipis. Aquestes OMEs han d’elaborar un sistema de difusió conjunta i col·laborativa dins d’una mateixa zona educativa. També han de promoure explícitament la no competició entre centres. El Departament hauria de dotar de partides pressupostàries a les Oficines Municipals d’Escolarització perquè desenvolupin aquestes jornades informatives amb la col·laboració dels centres d’una mateixa zona educativa.
  • Garantir els mitjans alternatius per l’accés de les famílies a aquesta informació, tot respectant els principis anteriors.
  • Apostar per les actuacions del Pacte contra la Segregació Escolar com:
  • La garantia per part dels centres del compromís per l’equitat i la inclusió.
  • La no difusió de discursos competitius que menys valorin als centres de l’entorn.
  • La informació sobre el règim de quotes, sobretot les de caràcter voluntari.
  • La no autorització per part dels centres de la difusió dels resultats del seu alumnat.

Per una altra banda, creiem que el Departament també arriba tard per aprovar i implementar les mesures previstes en el futur Decret de la programació de l’oferta educativa i del procediment d’admissió. 

Aquest Decret és un dels instruments del Pacte contra la Segregació a Catalunya Des de la federació d’educació de CCOO ens preocupa el retard de la posada en marxa efectiva de les mesures que incorpora aquest Decret el qual hauria de permetre disposar de més eines contra la segregació escolar i les desigualtats educatives, que recull el Pacte contra la Segregació.

Davant d’aquests fets i de les circumstàncies actuals de crisi sanitària, des de la federació d’educació de CCOO plantegem la necessitat de canviar el model de jornades de portes obertes que es realitza a cada centre abans de la preinscripció amb l’objectiu d’informar a les famílies perquè puguin escollir centre per als seus fills i filles.