1

Exigim informació de la planificació per la vacunació del personal dels centres educatius

Els Departaments de Salut i d’Educació aquest dimarts 16 de febrer van notificar al personal dels centres educatius que se’ls enviaria un SMS, amb el qual podrien accedir a una aplicació per reservar hora per rebre en les setmanes vinents la vacuna d’Oxford-AstraZeneca contra la Covid19. En la informació s’esmentava que era un avançament de la vacunació i que s’hi incloïen les persones de menys de 55 anys.

CCOO lamentem i denunciem que des de la Comissió Paritària de salut laboral no s’hagi facilitat cap informació a les persones delegades de prevenció sobre el pla de vacunació de Salut respecte als centres educatius, els protocols previstos, els col·lectius a ser vacunats i la iniciació del procés. No compartir-ho a la Comissió Paritària segur que molt possiblement serà sinònim de no detectar desajustaments ni estudiar aspectes concrets per assegurar-ne una correcta gestió i que el personal pertinent dels centres educatius pugui rebre el correu i l’SMS amb l’avís que ja pot demanar cita prèvia per vacunar-se. Ja tenim l’experiència del que ha succeït amb les automostres PCR, amb problemes amb personal d’altres comunitats autònomes que no tenia CIPpersones substitutes covid, etc.
El Departament d’Educació fa temps que duu la tònica de no negociar i no informar, com ja succeí quan es negà a negociar la reobertura dels centres educatius en la desescalada de la pandèmia, incomplint la normativa de prevenció de riscos laborals, fet que denunciàrem a Inspecció de Treball que ens donà la raó, esperem que el Departament no continuï persistint en aquesta línia.

Des de CCOO, demanem que es clarifiqui i s’informi dels criteris sanitaris i de quan seran vacunats els diferents col·lectius que formen part del personal dels centres educatius i també de quan és previst que siguin vacunades les persones majors de 55 anys, atès que en la informació que s’ha fet arribar al personal no s’especifica.