La Federació d’Educació de CCOO i diferents entitats de la comunitat educativa de l’Hospitalet van entregar prop de 3.000 signatures al Parlament de Catalunya per exigir un pressupost per a la reforma i la rehabilitació integral dels centres educatius del Pla d’urgència de l’Hospitalet.

Dimarts, 30 de novembre, a les 10 h amb motiu del debat dels pressupostos de la Generalitat, la Federació d’Educació de CCOO, el moviment d’ensenyants de l’Hospitalet El Casalet, les Associacions Federades de Famílies d’Alumnes de Catalunya (aFFaC) i les AFA i AMPA de les escoles Bernat Metge, Busquets i Punset, Frederic Mistral, Milagros Consarnau i l’Institut Rubió i Ors van entregar prop de 3.000 signatures per exigir, després de quinze anys d’espera, la partida pressupostària que faci efectiva la reforma i la rehabilitació integral dels centres educatius del Pla d’urgència de l’Hospitalet.

Els centres educatius esmentats han quedat obsolets i presenten nombroses deficiències, ja no són confortables ni per a l’alumnat ni per a tot el personal que hi treballa, i necessiten urgentment adaptar-se i actualitzar-se en matèria de prevenció i accessibilitat a persones de mobilitat reduïda. Aquests centres ja no suporten més alertes per ventades o per fortes pluges ni més reparacions d’urgència provisionals ni més solucions improvisades.

Les entitats manifesten que són moltes les ocasions en què han rebut el suport i el compromís de les administracions: s’han subscrit protocols d’actuació, el 2008 i també el 2017, s’han aprovat propostes de resolució en comissió d’educació al Parlament, s’han presentat mocions al ple municipal que han estat aprovades per unanimitat o s’ha consensuat un pacte local per a l’educació.

Ara, i amb motiu del debat de pressupostos de la Generalitat de Catalunya, tota la comunitat educativa d’aquests centres (els equips directius i docents, les famílies de l’alumnat i les seves associacions) i les entitats que els donen suport (aFFaC, moviment d’ensenyants de l’Hospitalet El Casalet i CCOO).

DECLAREN:

  1. Que ha arribat el moment que aquests compromisos es materialitzin en forma d’inversió i de calendari d’actuacions fins a la finalització de l’execució. Sense més demores, excuses ni falses promeses.
  2. Que s’han reunit amb els grups parlamentaris que han atès la seva petició, els representants del PSC, Catalunya en Comú, ERC i Junts; a tots ells els han demanat les esmenes necessàries perquè els propers pressupostos de la Generalitat incloguin la partida necessària per iniciar aquesta reforma, i de tots ells han obtingut el seu compromís i suport.
  3. Que fan, en aquest acte de lliurament de les prop de 3.000 signatures de suport a la nostra reivindicació, un acte de confiança en els i les representants populars, dels quals esperen una resposta de responsabilitat i de compliment dels compromisos adquirits.

Vídeo de la notícia a L'Hdigital

Notícia a radio 4

Comparteix.

Comentaris tancats.