El sindicat afirma que l'Administració no aborda adequadament els reptes que suposa l'aplicació de la LOMLOE en àrees que incideixen directament en les condicions i la labor del personal docent.

Posició de CCOO davant les propostes del Ministeri d'Educació per a la reunió del pròxim 29 d'abril

El Ministeri d'Educació i Formació Professional (MEFP) ha plantejat a la Taula de Negociació del Personal Docent No Universitari la modificació del RD 276/2007 d'Accés i Ingrés. La valoració general que fem des de la Federació d'Ensenyament de CCOO és que l'Administració no aborda amb lideratge els reptes que suposa l'aplicació de la LOMLOE en tots aquells aspectes que afecten el professorat. Creiem que ha d'haver-hi altura de mires en una cosa tan important com l'accés i ingrés a la funció pública docent, i que ha de partir d'un diagnòstic precís.

En el document adjunt, CCOO especifica la seva posició davant les propostes del MEFP quant al model d'accés, la regulació de la professió docent, la temporalitat, el professorat tècnic d'FP, el requisit de l'idioma en els processos selectius, la modificació del període de pràctiques i les oposicions previstes per a juny.

Comparteix.

Comentaris tancats.