Conversem amb candidats i candidates dels partits amb representació parlamentària sobre les seves propostes concretes en la millora de l’educació del nostre país.

Volem saber que pensen sobre l’educació inclusiva, la segregació escolar, la formació professional, la democràcia als centres, la bretxa digital…

Les preguntes pels “Diàlegs d’educació pel 14F”

1.- En cas que governi, quines seran les mesures que implementaran en els primers 100 dies de mandat? Quins són els reptes educatius estructurals als quals cal donar resposta la propera legislatura?

2.- Fa més tres anys que es va aprovar el DECRET 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu. Valoreu la importància d’aquest Decret? Si ho valoreu positivament, penseu destinar recursos  per poder desenvolupar-ho?

3.- Quines propostes teniu per reduir la Segregació Escolar? Quines mesures implantareu per acabar amb la bretxa digital que ha patit l’alumnat durant aquest curs de pandèmia ?

4.- Quina opinió teniu sobre els Decret de Provisió de llocs de treball, d’Autonomia de Centres i de Direccions ? Proposareu alguna derogació o una modificació d’aquests decrets?

5.- Com valores la reducció de l’activitat presencial a les universitats a causa de la pandèmia? Quins efectes creus que està tenint la no presencialitat en general, i en concret per l’estudiantat de nou accés…?

6.- CCOO porta anys reclamant una actualització de l’únic Acord d’FP signat l’any 1999 que reverteixi en les persones que treballen i cursen l’FP i en els centres. Quines prioritats té el vostre grup polític per aquesta etapa?

7.- Quines mesures proposeu per reduir l’Abandonament Escolar Prematur que ara mateix està al 19% a Catalunya?

8.- Quin paper creus que han de tenir els sindicats al sistema educatiu?

9.- Com aplicareu a Catalunya la Disposició Addicional 25 de la LOMLOE sobre Coeducació i no separació de l’alumnat per gènere en tots els centres sostinguts amb fons públics? Què cal a Catalunya per posar en marxa un programa sobre Coeducació com Skolae a Navarra o Coeducastur a Astúries?

10.- Acabi la frase…

  1. El model lingüístic de Catalunya…
  2. Amb la LOMLOE…
  3. El lleure educatiu…
  4. L’etapa 0-3…
  5. Les avaluacions externes són…
  6. El reconeixement a l’esforç de docents i centres…
  7. L’escola rural…
  8. La burocràcia als centres educatius…
  9. L’educació de persones adultes…
  10. La lliure elecció del centre per part de les famílies…
Diàleg amb Sònia Sierra (Ciutadans)
Diàleg amb Lluís Font (PDeCat)
Diàleg amb Mònica Palacín (ERC)
Diàleg amb Esther Niubó (PSC)
Diàleg amb Marc Parés (En Comú Podem)
Diàleg amb Carles Riera (CUP)
Diàleg amb Xavier Quinquillà (JxCat)
image_print
Comparteix.

Comentaris tancats.