Les professionals exigim unes condicions de treball dignes.

El 0-3 neix en el moment en que les dones passen a formar part del món laboral. Aquesta incorporació fa que sorgeixi la necessitat de crear espais on els infants puguin ser atesos amb la finalitat que les seves necessitats bàsiques siguin cobertes; higiene, salut, descans i alimentació entre d’altres.

Però de mica en mica aquests espais de cura dels infants esdevenen centres on els nens i nenes poden desenvolupar el seu gran potencial d’aprenentatge i de socialització, i és, gràcies a la inquietud de les professionals que es dediquen, que comença la lluita perquè aquesta etapa sigui reconeguda com a pedagògica i educativa.

En el 1990, amb la LOGSE, es va reconèixer la vessant educativa d’aquesta primera etapa atorgant-li una gran importància i això va donar peu a que les famílies reclamessin aquest dret conjuntament amb les professionals de l’etapa educativa. Actualment la LOMLOE reforça aquest caràcter educatiu i li dona el valor de compensador de desigualtats socials.

És cert que durant aquestes dècades s’han aconseguit millores importants, però encara ens trobem amb grans mancances i diferències de condicions de treball entre les professionals del mateix sector en funció de l’administració a la que pertanyem, si són d’àmbit públic, privat o concertat.

Aquest primer trimestre el Govern de la Generalitat ha anunciat la gratuïtat per l’alumnat que cursarà el proper curs el nivell I2 a les Escoles Bressol i Llars d’Infant. Des de la Federació d’Educació de CCOO ens felicitem per aquesta proposta, però volem anar un pas més enllà i demanem la gratuïtat de tota l’etapa del 0-3 per tal de posar en valor la importància d’aquesta franja educativa en el desenvolupament de l’infant i perquè es pugui afavorir l’equitat de totes les famílies i així poder facilitar l’accés a les escoles a tots els infants. Tanmateix li demanem al govern que concreti aquest plantejament pel que fa al seu desplegament en les diferents titularitats.

Aquesta iniciativa, tot i ser molt positiva per a l’alumnat i les seves famílies, no inclou cap referència als recursos que s’haurien d’invertir en la millora de les condicions laborals de les professionals que treballem en aquesta etapa. Cal tenir en compte que les treballadores en molts casos no arriben a cobrar ni el salari mínim, amb unes condicions laborals pèssimes i amb unes ràtios elevadíssimes i amb una càrrega horària inadmissible. Recordem que estem davant d’un sector feminitzat on, com passa la majoria de vegades, els sous més baixos són propis de les feines que realitzem les dones. Amb aquest enfocament es podria donar a entendre que el govern vol posar en valor una etapa educativa i sense tenir en compte a les treballadores que la realitzen. Cal tenir clar que són elles les que tenen cura dels nostres infants i les que alhora viuen en situació de pobresa cobrant moltes d’elles només 900 euros mensuals.

Per una altra banda, fa anys que des de CCOO demanem l’existència d’un conveni del 0-3 a nivell autonòmic que encara no s’ha aconseguit. Creiem que ara és el moment ! I a més d’aquest conveni que ha de reforçar els drets laborals de les treballadores, volem impulsar la constitució d’una Taula General del 0-3” per negociar i treballar per un model educatiu de qualitat i d’equitat. 

Mentre aquests canvis van arribant continuarem reivindicant una millora en els sous i horaris, conciliació familiar, suports als infants amb necessitats educatives específiques. Malauradament és l’etapa juntament amb els estudis postobligatoris en la que l’alumnat no disposa d’aquests suports educatius amb les greus conseqüències que això comporta pel seu desenvolupament, tot i tenir aprovat des de fa quatre anys el decret 150/2017 de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu. 

A més d’aquestes millores també cal reduir les ràtios per possibilitar una qualitat educativa real. Pel primer cicle de l’educació infantil les recomanacions europees són de 6, 9 i 15 per cada nivell educatiu, quan actualment són de 8, 13 i 20 segons el Decret 0-3. Malgrat aquestes recomanacions, els pressupostos del Govern de la Generalitat del 2022 només han previst la reducció de les ràtios pel nivell d’I3, però no han previst res per l’etapa del 0-3 en el seu conjunt. Els informes de la organització independent Education Endowment Foundation (EEF) revelen que cal una reducció significativa de les ràtios perquè hi hagi un impacte en l’aprenentatge de l’alumnat, una reducció marginal no és suficient.

Des de CCOO treballarem per la unió de tot el col·lectiu, juntament amb les famílies, i així deixar enrere la precarietat d’algunes de les treballadores del 0-3. Lluitarem pel reconeixement de la nostra tasca professional i per la valoració d’aquesta etapa educativa tan transcendental per tots els aprenentatges al llarg de la vida. Lluitem totes juntes !

image_print
Comparteix.

Comentaris tancats.