Des de CCOO volem informar de la reunió del grup de treball del CEB mantinguda el 22 de juny de 2021.

CEB ha fet reunió amb les direccions, ens expliquen que volen anar a una normalitat de les plantilles de l’Ajuntament, i la gestió l’han passat a atenció a les direccions.

Els criteris de les plantilles que ja fa anys que s’apliquen són:

  1. Funcionaris.
  2. Interins, estabilitat equip, càrrecs centres, perfil pel projecte del centre, antiguitat.
    Els funcionaris per concurs de trasllat desplacen els interins, i amb els interins primer es manté l’estabilitat dels equips docents conservant els interins que tenen càrrecs en les direccions, després els que ocupen llocs crítics pel centre i després l’antiguitat al centre.

Des de CCOO ja fa temps que estem demanant que es un tema que s’ha de negociar amb la part sindical, com es gestionen les borses i que ha de quedar escrit perquè el personal sàpiga com es gestiona les borses.

El CEB ens diu que serà al setembre i que ara aquest curs es farà d’aquesta manera.

CCOO qüestionem que la primera no sigui per antiguitat. Demanem que sigui de manera motivada si algú no li donen plaça per antiguitat a la llista i que la part sindical sigui informada per poder fer les actuacions necessàries si no correcte.

En l’annex del conveni es va pactar una comissió per treballar la normativa de les borses, des de CCOO apostem per una normativa el més adaptada a l’Ajuntament, volem que quedi clar que som personal municipal.

Perfils singulars: són especialitats molt concretes d’FP, i d’especialitats d’arts i disseny.

Ordre per adjudicar les places als interins:
Vacants ordinàries.
Reforços de suport a projectes.
Substitucions.

Les plantilles de Primària estaran aquest mes, secundària es farà al mes de juliol. Hi ha un problema a primària, ja que els funcionaris no volen agafar càrrecs a l’equip directiu,.

CCOO no estem d’acord amb el fet que es facin entrevistes, ens diu CEB, que ja ho sap que no hi estem d’acord i que a l’Ajuntament només es fan en especialitats d’FP i artístiques, insistim en el fet que CCOO volem saber-ho i poder participar o estar assabentats que s’estan cobrint vacants amb entrevista, com qualsevol procés de selecció a l’Ajuntament que els sindicats hi estem presents.

Els docents que han entrat a treballar a l’Ajuntament des de les llistes de la Generalitat, entraran a les llistes de l’Ajuntament amb els dies treballats en centres municipals.

A la publicació de la borsa els errors que hi havia en el càlcul dels dies treballats s’han solucionat i en l’actualització ja estaran corregits.

El Departament d’educació ha reduït els reforços COVID, per aquest motiu el CEB també fa aquesta reducció, en el cas de l’Ajuntament passaran de 31 a 20 aproximadament.

A FP ens diuen que si hi ha canvis en les hores no és pels canvis curriculars sinó per la quantitat d’alumnes matriculats, per si es perd o augmenta algun doblatge. Hi ha hores que canvien de mòdul.

A Ferran Tallada no saben encara si hi haurà alguna afectació laboral, es recol·locarà si cal segons l’ordre de llista.

El professorat de Grau de la Massana tindrà contracte de professorat d’arts plàstiques i disseny. Com aquest curs. La plantilla es definirà segons vagi la matrícula. I queda pendent pel proper curs seguir treballant, tots els sindicats hem fet al·legacions, ens contestarà la setmana entrant.

A Caterina Albert es farà un batxillerat en anglès, es demana que el professorat tingui el B2.

A EMAV les borses estan obertes, però a vegades els que hi són no tenen el perfil necessari per cobrir noves titulacions, com ara que oferirà Vídeo DJ. S’enviarà un correu a tota la borsa per saber si tenen perfil i disponibilitat. CCOO demanem que els sindicats estem en aquestes seleccions.

De les adjudicacions han d’informar les direccions, ja que no hi ha gaires canvis, quan sigui algú nou s’avisa des de CEB.

Tutoria COVID es cobrarà el mes de juny amb caràcter retroactiu del mes de setembre.

CRP no estem d’acord amb l’amortització de les places municipals perquè CEB diu que no és una competència pròpia. CCOO reclamem la mobilitat que la gerent del CEB, ens havia contestat per escrit que si es faria aquest curs i ara ens comuniquen que no es farà res, per no ser competència de l’Ajuntament de Barcelona.

Concurs de directors: al Parc del Guinardó no han trobat ningú que tingui el curs de director i han posat un funcionari de la Generalitat per un any.

Oposicions mestres, totes les que han fet les pràctiques han estat aptes, i han quedat tres persones que les han de fer al setembre.

CCOO demanem que totes les places PT FP surtin a oposició, CEB ens diu que sembla que amb les que estan demanades a Ajuntament hi haurà prou perquè els professors que no tenen titulació universitària puguin accedir.

CCOO demanem que no siguin eliminatòries les proves de l’oposició.

image_print
Comparteix.

Comentaris tancats.