CCOO us informa dels temes tractats.

Creació de la categoria TIS

La proposta del CEB és igual que a la Generalitat, CCOO diu sí a la categoria però ha de ser B no C1 com proposen.

A la Generalitat estan aplicant un acord d’un conveni de 2004.

A la mesa general de l’Ajuntament negociarem per a que sigui B, ja que la titulació que es necessita és una titulació de Cicle Formatiu de Grau Superior.

Direccions

Es publicaran noves bases la setmana del 8 de març, per al curs 2021-22.

Al gener va entrar en vigor la LOMLOE, i això fa que hi hagi algun canvi en el procés de selecció de les direccions, en el contingut del projecte i en la comissió de selecció, amb menys pes de l’administració i més del consell escolar.

En 14 centres hi ha elecció de direcció.

Concurs de trasllats de funcionaris de carrera

Es fa cada dos cursos com a la Generalitat, abans de Setmana Santa publicaran les vacants a les que es pot optar.

CGT demana que surtin totes les places vacants. CEB diu que hi ha places que no són estructurals i es segueix el criteri de que 1/3 de vacants es poden reservar per a interins que ocupen llocs a les direccions o en càrrecs de responsabilitat com a coordinadors per exemple.

CCOO es l’únic sindicat que demana el concurs de trasllats de subalterns. El dia 10 de febrer vam presentar una instància a la Gerent del CEB per incompliment de conveni i la resposta del CEB és que NO es farà.

Ferran Tallada

Desapareix l’ESO i es converteix en un centre de postobligatòria amb batxillerats de Ciències i Tecnologia, Humanitats i Ciències Socials i especials de fútbol i socorrisme i la família de serveis a la comunitat d’FP, El tancament de l’ESO serà gradual, aquest any no hi haurà l’oferta de 1r d’ESO.

CCOO pregunta si l’oferta de 2n serà de 2 grups, CEB diu que sí que aquesta és la previsió.

Els sindicats preguntem com afectarà al personal, CEB explica que el consorci d’educació planifica l’oferta educativa de BCN, el consell de direcció està format per la Generalitat i l’Ajuntament.

CEB no sap quins han estat els criteris del tancament de l’ESO a Ferran Tallada.

Si hi ha places que no fan falta al Ferran Tallada i estan ocupades per interins es seguirà l’ordre de la borsa de treball. Poden haver canvis.

Borses per especialitats

UGT diu que es contracta personal de les borses de la Generalitat, CEB contesta que quan es busquen especialitats molt concretes com per exemple de tèxtil i jardineria costa trobar professionals que tinguin tots els requisits com per exemple tenir el màster.

CEB diu que no són tantes les persones que venen de la borsa de la Generalitat i que un 60% de candidats estan en les dues borses. Planteja la possibilitat de fusionar les dues borses al consorci.

CCOO sempre hem estat reticents a aquesta unió, per por de que personal que treballa fora de BCN no acabi venint a les places de BCN.

S’ha de revisar el tema de les borses en profunditat. Vam negociar una manera de funcionar que no és viable.

El personal que ve de la Generalitat quan s’actualitzen les borses passa a estar en el bloc amb dies treballats.

INTRANET

Queixa de que no es pot accedir a la formació.

CEB no sap quan tindrem accés.

Vacunació

Si algú té problemes amb la vacunació ha de saber que el centre educatiu ha de donar d’alta a tot el personal a la GUAC i al traça COVID, és obligatori.

No s’ha de Recuperar el temps de vacunació

UGT ha comentat que havíen centres que feien recuperar el temps utilitzat per vacunar-se, direcció de recursos humans diu que no s’ha de recuperar, es considera una visita mèdica.

Comissió Massana Grau

CEB ha fet dos reunions amb la direcció i vol convocar en breu la comissió.

CSIF diu que no es pot convocar res que depengui del seguiment del conveni, ja que ells l’han denunciat.

Hem de aclarir amb l’Ajuntament què comporta aquesta denúncia.

CEB explica que s’ha de parlar de model, tipus de contracte del professorat de grau i mida de la plantilla.

Intersindical pregunta si es demana compactació de plantilla. CEB contesta que sempre és més fàcil donar feina estable amb plantilles amb horaris més compactes, en el cas dels estudis artístics es sabut que han d’haver especialitats amb molt poques hores de docència. En el cas del Grau s’ha de buscar una solució, la manera actual no funciona.

CRP

CEB ens torna a dir que les places del CRP es cobriran amb personal de la Generalitat.

Com sempre CCOO fem queixa de que es tregui la possibilitat de que personal municipal hi pugui anar, deixa als docents amb molt poca mobilitat. S’hi sumen tots els sindicats.

INDIC

Aplicatiu per saber com estan els lliuraments dels ordinadors.

Oposicions

S’han finalitzat les oposicions de subalterns i mestres que estan en pràctiques.

Convocatòries que s’han de fer:


PTFP 63 places

Secundària 156 places

Artístics 21 places

Mestres de taller 9 places.

Davant les innovacions legislatives a la LOMLOE que fan que el cos de professorat tècnic de FP sigui a extingir, es considera que la primera convocatòria serà de PTFP, es vol fer la convocatòria per abril o maig i fer les proves a setembre o Nadal de 2021.

És una convocatòria molt complexa ja que hi ha moltes especialitats, i és difícil organitzar els tribunals.

UGT comenta que a Madrid s’està negociant un pla d’estabilitat del personal interí. Ceb diu que avui mateix el Tribunal Constitucional ha dit que no es pot fer un concurs restringit que es volia fer al País Vasc.

CEB diu que parlarà amb l’Ajuntament per la possibilitat de retardar les oposicions per si hi ha una transitòria que faci que les proves siguin més adaptades als interins amb molts anys, però que si no es concreta en poc temps, les oposicions sobre tot de PT s’han de fer.

Jubilacions

Nosaltres no som laborals no podem tenir la jubilació com a les escoles concertades.

image_print
Comparteix.

Comentaris tancats.