Des de CCOO us informem de la reunió del Comitè de Seguretat i Salut Laboral del Consorci d’Educació de Barcelona, mantinguda el 13 d’abril de 2021.

Temes tractats:

Planificació de l’activitat preventiva del Servei de prevenció del 2021.

Ens passen informació sobre les actuacions en matèria de salut durant l’any 2021, a tots els centres educatius de Barcelona i que es poden ampliar segons les necessitats.

Sobre les avaluacions de riscos psicosocials, s’ha fet la primera reunió amb l’Institut Lluïsa Cura, encara estan avaluant si es farà presencial o en línia, segons vagi a l’Institut Monturiol de la Generalitat, us anirem informant de com es faran als centres municipals

Des de CCOO preguntem si poden incloure algun centre per fer els estudis psicosocials. Des de prevenció ens diuen que abans parlem amb ells per saber si el més correcte és fer una avaluació de riscos o un altre tipus d’actuació prèvia.

Accidentabilitat d’aquests mesos del personal municipal del CEB.

Informació als/les coordinadors/es de riscos als centres educatius municipals

El CEB ens informa que no s’ha pogut realitzar la reunió de coordinadors/es de salut per la pandèmia i que han enviat la informació en power als centres i que la rebuda d’aquesta informació s’ha valorat positivament.

Hi ha centres que han demanat visita del servei de prevenció.

Estat actual sobre el personal vulnerable municipal del CEB

Només ha rebut de canvi de persones vulnerables algunes treballadores embarassades, i ja s’han tractat des del servi de prevenció tal com marca el protocol.

Lliurament del material COVID-19 als centres municipals

Està previst que aquest mes es faci un enviament als centres per part del Departament per al tercer trimestre i que a mitjans de juny es faci un altre enviament per al primer trimestre del curs 2021-22.

S’ha de ser responsable amb l’ús de gel hidroalcohòlic i s’ha de fer servir sempre que es pugui aigua i sabó.

Si algun centre té manca de material, la direcció s’ha de posar en contacte al correu:

serveigeneralsdee.ceb@gencat.cat.

Torn obert de paraula.

CCOO demanem:

com està la ventilació del lloc de feina del personal d’administració i serveis de l’escola del mar?

Des de CCOO vam fer arribar al CEB i a la Comissionada d’educació, la Maria Truñó, una graella amb tots els centres municipals i les dificultats en cada centre de fer o no ventilació creuada de forma correcta. Hem demanat si saben com estan les actuacions als centres que necessiten fer modificacions o ventilació forçada.

Sobre tot això no tenen resposta perquè la persona del departament d’obres del CEB no ha pogut assistir. CCOO no trobem correcte que actuacions, que s’han de realitzar per la millora de la salut del personal treballador municipal, que depenen d’aquest departament no es facin, perjudicant la salut de les persones.

No és normal que ni amb denúncia a la Inspecció de treball no es realitzi.

image_print
Comparteix.

Comentaris tancats.