Des de CCOO, volem informar que avui, 7 de juliol de 2021, la publicació a la Gaseta Municipal de Barcelona la convocatòria i les bases que han de regir el procés de promoció interna de c2 a c1 a l’Ajuntament de Barcelona.

Per presentar la sol·licitud, les persones aspirants disposaran del termini de vint dies naturals a comptar de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria a la Gaseta Municipal.

Quan el darrer dia del termini sigui inhàbil, s’entendrà prorrogat al primer dia hàbil següent.

CONVOCATÒRIA I BASES PRMOCIÓ INTERNA C2 A C1

Per qualsevol consulta ens podeu trobar al correu ccooimeb@ccoo.cat

image_print
Comparteix.

Comentaris tancats.