Jornada d’estiu.

L’annex del CEB del conveni de l’Ajuntament de Barcelona, en el seu article 2-b.

Per al personal amb jornada ordinària de 37,5 hores/setmanals.

El personal d’administració i serveis que forma part de la plantilla i que té un calendari anual de 40h/setmanals per compensar el tancament del centre el 15 de juliol , reduirà la seva jornada en 1 hora diària. Passarà de fer 8 hores a 7 hores en jornada continuada, a partir del dia 7 de juny, pel curs 2020-21, data en la que comença la jornada compactada als centres.

El personal substitut amb jornada de 37h i 30m reduirà i faran 7 hores en jornada continuada al dia.

Recordeu que continuem disposant dels 30 minuts d’interrupció que computa com a temps efectiu.

El personal amb jornades reduïdes per conciliació familiar o per interès particular , se’ls aplicarà la reducció proporcional que correspongui a la seva jornada.

image_print
Comparteix.

Comentaris tancats.