El passat 26 de gener el Ple del Consell Escolar de Catalunya (CEC) va aprovar el Dictamen  1/2021 del Projecte d’Ordre de modificació de diversos decrets i ordres pels quals s’estableix el currículum dels cicles formatius de formació professional inicial.

CCOO ha estat l’única organització que va exposar públicament les raons del seu vot contrari al Dictamen. I tal com va anunciar i de manera coherent, CCOO ha presentat un vot particular crític i contrari a les consideracions favorables a l’Ordre que s’incorporen. Ens ha sorprès i hem de lamentar que hagi estat l’única organització que ha presentat vot contrari.

Les Consideracions del Dictamen que han motivat el rebuig de CCOO són les següents:

En l’elaboració de la proposta de dictamen en la Comissió,  CCOO hem estat sorprenentment l’únic sindicat que havia presentat aportacions i esmenes alternatives en la redacció del dictamen ja que  en cap moment no hem compartit que s’incorporés una valoració positiva a l’Ordre i favorable a la reforma curricular. Cap altra organització ha fet en cap moment del tràmit cap altra aportació crítica ni discrepant amb les consideracions favorables que inclou el dictamen. És molt significatiu destacar aquest fet, ja que amb tant sòls 2 organitzacions que no estiguéssim d’acord amb alguns dels punts mencionats, aquests no haurien estat inclosos a la proposta de dictamen que la Comissió presenta a votació en el Ple.

Resultats de la votació del Dictamen al Ple del CEC. Vots en contra: 6, dels quals 4 són de CCOO.

Consulteu aquí el

Vot particular de CCOO en contra del Dictamen 1/2021 

image_print
Comparteix.

Comentaris tancats.