Document en pdf

L’educació dels nostres infants i joves ha de ser una preocupació del conjunt de la societat, més encara en el context d’emergència sanitària. Per això definir i consensuar com s’havia d’organitzar el curs que ara encetem era i és una prioritat, per les CCOO. Cal garantir el dret a la salut, el dret a l’educació i els drets laborals.

CCOO hem fet propostes concretes i possibles des del primer dia del confinament i per a tots els sectors: el lleure educatiu, el 0-3, els ensenyaments no reglats, la discapacitat... I ho hem fet sempre amb la voluntat d’aconseguir reduir l’impacte d’aquesta pandèmia per a les classes treballadores i pels sectors més vulnerables de la societat.

En l’ensenyament reglat, ja des de l’abril, vam plantejar propostes pel teletreball, per mantenir els nomenaments de personal substitut, per preparar un retorn organitzat i segur...

La veritat és que el Govern i molt especialment el Departament d’Educació no ha estat a l’altura. El Govern en el seu conjunt perquè no ha fet operatiu cap marc de negociació general (ni l’escola concertada ni la privada sense concert, ni l’educació infantil de primer cicle, ni les treballadores de l’espai de migdia i les extraescolars, ni els ensenyaments no reglats, disposen d’un àmbit de negociació amb presència de l’Administració). I el departament perquè en els àmbits on la negociació ja està reglada, aquesta ha estat a la pràctica inexistent i la sensació que hem tingut ha estat la d’un simple tràmit al qual els obligava la llei. Una llei que fins i tot han ignorat en la reobertura del mes de juny, tal com va determinar la Inspecció de Treball en la resolució de la denúncia presentada per CCOO.

Així, durant tot el mes de juny el Departament no va tenir temps per negociar, però sí de prendre decisions unilaterals sobre com seria el present curs i comunicar-les a algunes direccions dels centres sense la negociació requerida, arribant a anul·lar les reunions previstes a finals de juny de la Comissió paritària de Prevenció de Riscos Laborals. Pel que fa a l’escola concertada es va fer una trobada amb sindicats per explicar de forma verbal les instruccions que es notificaran i avisant que aquestes les estipulaven Salut i no podríem intervenir. I a la resta de sectors educatius res de res…

El 30 de juny, les CCOO vam presentar les nostres propostes educatives, tenint en compte la situació de pandèmia i les febleses prèvies del sistema (l’infrafinançament, la poca participació democràtica als centres, la manca d’interlocució social i laboral, les desigualtats educatives, la manca d’experiències i formació en educació telemàtica...) conformant un sistema educatiu insostenible.

En aquell moment, situàvem tres objectius que s’havien de garantir per al curs que estem a punt de començar:

 • Garantir el dret a l’educació de tothom, específicament l’alumnat més vulnerable, amb la màxima presencialitat i atenció personalitzada.
 • Garantir el dret a la salut, minimitzant els riscos amb l’aplicació de totes les mesures preventives per evitar el màxim la proliferació i el contagi del COVID19, els nous riscos associats al teletreball si es dóna el cas, i sobretot vetllar per la protecció del personal vulnerable, i la promoció dels hàbits de protecció.
 • Garantir els drets laborals de les treballadores del conjunt del sistema educatiu, i per sobre de tot, el manteniment dels llocs de treball.

I per fer-los possibles plantejàvem tot un seguit de mesures concretes.

Malauradament, aquestes propostes no van ser assumides pel Departament que va fer unes instruccions d’inici de curs absolutament inconcretes.

Finalment, a mitjans de juliol el Departament va presentar uns increments de plantilla, completament insuficients (4141 docents de més a l’escola pública i els 665 a la concertada), ja que únicament es preveien per atendre les sobreràtios i no per l’emergència educativa. A més, novament sense un procés negociador per acordar on se situarien aquests reforços, així com les 1265 persones d’atenció educativa, les 1239 monitores de menjador i les 337 persones d’administració i serveis. Com a nota positiva, l’increment d’aules d’acollida que havia estat proposat per CCOO en Mesa Sectorial i que es va assumir per part del Departament. Uns reforços que en la Mesa Sectorial del 17 de juliol van informar que no podrien arribar als centres fins al 7 de setembre.

Nosaltres hem fet els deures i podeu trobar al final 

d’aquest full l’increment de personal docent necessari per a  una veritable reducció de ràtios.

El Conseller ha continuat amb la mateixa actitud durant el mes d’agost i els primers dies de setembre. Pocs recursos, menys diàleg i moltes rodes de premsa…

CCOO volem que les escoles estiguin obertes per garantir la millor atenció a l’alumnat, especialment el més vulnerable, i el bon funcionament de la societat, per a la qual, l’escola és imprescindible. 

Per fer-ho possible cal que el Govern assumeixi unes propostes mínimes en marc d’interlocució amb la representació de les treballadores i els treballadors de la totalitat dels sectors afectats:

 • Grups reduïts amb l’increment de personal necessari, també en l’espai de migdia i extraescolars, incrementant-se en els centres de màxima complexitat.
 • Garantir la ventilació dels espais, i espais alternatius en cas necessari
 • L’ús d’equips de protecció individual en tots els espais i temps educatius.
 • Incrementar el pressupost per a la neteja i desinfecció, en un mínim del 20%.
 • L’acompanyament en l’elaboració i seguiment dels plans d’actuació de cada centre per part del Servei de Prevenció, incloent-hi les pràctiques a empreses, que requereixen interlocució social.
 • La incorporació de personal d’infermeria a cada centre, intentant resoldre la mancança de personal existent.
 • Protecció del personal vulnerable, tant en l’àmbit sanitari com laboral, incloent-hi la jubilació parcial.

Aquestes mesures han d’anar acompanyades per la defensa dels llocs de treball en aquells sectors amenaçats i la millora de les condicions laborals, en la nostra lluita contra la precarietat. Així, hem de garantir el cobrament de les nòmines d’aquells serveis que s’hagin d’aturar, en un moment en què encara tenim treballadores del lleure educatiu, per exemple, que no han cobrat el que els correspon per l’ERTO del curs passat.

També queda per negociar, a escala estatal, el marc regulador del teletreball i la conciliació de les famílies per cura de menors confinats.

A les universitats veiem amb preocupació com a l'infrafinançament crònic s’afegeix un increment de despeses derivades de les mesures de contingència per fer front a la situació de la Covid, i la previsió de descens d’ingressos, la qual cosa pot portar inevitablement a incrementar el dèficit. Els Plans de Desconfinament no han estat negociats. Malgrat que la nostra existència i ara cal fer front als interrogants del nou curs:

 • Pel que fa a la modalitat de docència, sense una posició clara i comuna per part de les universitats, tot apunta que s’anirà apostant per un model híbrid que alterni en el temps i segons els cursos, presencialitat i virtualitat. CCOO vam demanar, sense èxit, reunió de la Mesa d’Universitats per tal de negociar les condicions del teletreball i la docència a distància a les universitats. Ara hem tornat a demanat una Mesa amb caràcter urgent, i ben aviat demanarem reunió de l’Espai de Diàleg.
 • La creixent virtualització no pot afectar la qualitat de la docència de l’alumnat ni tampoc minvar unes plantilles docents i de serveis ja molt precaritzades. També vigilarem el risc d’un canvi de model d’universitat aprofitant el context.
 • El Govern de la Generalitat a l‘últim CIC del curs passat, per boca de la Consellera Àngels Chacón, va dir que una part de fons covid aniria a les universitats i que no es renunciava a incrementar personal. A dia d’avui, no sabem res de tot això ni sembla que hi hagi res previst.
 • D’altra banda, en el context COVID, un moment poc propici, el Ministerio va iniciar la modificació de l’Estatut PDI sense tenir en compte degudament a la representació legal dels treballadors i treballadores a escala estatal.
 • Cal negociar una pla d’estabilització i reconeixement del treball que es fa i que entre d’altres tenen la mostra més representativa en la precarització del professorat associat i de personal investigador en formació (doctorands).

ANNEX DE DADES (Font: elaboració pròpia amb dades del Departament d’Educació i Ministerio)

PROFESSORAT NECESSARI ALS CENTRES PÚBLICS PER REDUCCIÓ DE RÀTIOS

Necessitats per grups de 15 alumnes Necessitats per grups de 20 alumnes
Nombre d’unitats Nombre mitjà d’alumnat per grup Unitats extres Professorat extra Inversió extra

(milions €)

Unitats extres Professorat extra Inversió extra (milions €)
Infantil

6.717

21,60

2.955,48 16.845,98 491,2 537,36 3.958,73 115,4
Primària

14.372

22,60

7.281,81

1.868,36

ESO

7.533

28,50 6.779,70 30.162,35

1.002,4

3.201,53

14.013,76

465,7

Batxillerat

2.170

28,60

1.967,47

933,10

FP GM

1.814

27,10

1.463,29

643,97

FP GS

1.600

27,00

1.280,00

560,00

Total 21.727,75 47.008,32 1.493,6 7.744,32 17.972,49

581,1

PROFESSORAT NECESSARI ALS CENTRES CONCERTATS

Necessitats per grups de 15 alumnes

Necessitats per grups de 20 alumnes

Nombre d’unitats

Nombre d’alumnat

Nombre mitjà d’alumnat per grup

Unitats extres Professorat extra Inversió extra

(milions €)

Unitats extres Professorat extra Inversió extra (milions €)
Infantil

2822

65616

23,25

1552,4

8155,19

237,8

458,8

2882,23

84,1

Primària

5919

148153 25,03 3957,9

1488,65

ESO

3864

112808 29,19

3656,5

8187,90

263,9

1776,4

3915,80

126,2

Batxillerat

399

12406 31,09

428,1

221,3

FP GM

391

10233 26,17

291,2

120,65

FP GS

432

11025 25,52

303,0

120,65

Total 13827 360241 26,05 10189,1 16343,09 501,7 4185,05 6798,026

210.3

CCOO no estem disposades a resignar-nos. Els drets a l’educació i a la salut i les condicions laborals de més de 150.000 treballadores de tots els àmbits educatius mereixen tots els nostres esforços. Només la força organitzada de totes nosaltres podrà garantir respecte per l’educació.

Per això convoquem a totes les treballadores de l’educació a una concentració el 9 de setembre a les 12 hores a la plaça del Rei. Volem donar veu a totes les realitats, especialment a les més precàries, per sortir amb més força a defensar les nostres condicions de treball i una educació segura per a tothom.

 

Comparteix.

Comentaris tancats.