A la Mesa sectorial del 20 d’octubre es van tractar els següents temes:

Oposicions docents – El Departament informa que avisarà amb una setmana d’antelació com a mínim per a la realització de la segona prova

Es va confirmar que no es farà la segona prova de les oposicions durant el mes d’octubre i que s’avisarà de la nova data amb una antelació mínima d’una setmana. Des de CCOO hem demanat que s’avisi a totes les persones aspirants amb prou antelació i de manera coordinada en tots els taulers de tribunals. El Departament establirà aquesta data en funció de la situació sanitària i de la validació d’un protocol de prevenció de riscos per a la segona prova, protocol que encara està en elaboració. CCOO ja l’havíem demanat fa molt de temps i considerem que, a aquestes alçades del procés, ja hauria d’haver estat negociat amb la representació legal dels treballadors i treballadores, validat i ser conegut per totes les persones aspirants.

També fa molt de temps que demanem un sistema de flexibilització de la segona prova per garantir la possibilitat de realitzar-la a les persones que tenen símptomes de Covid-19, estan pendents de resultat de PCR, estan en quarantena o tenen a persones a càrrec en quarantena. Des del Departament manifesten que ho estan estudiant. CCOO considerem que ja ho haurien d’haver estudiat fa temps, ja els vam advertir també en la comissió paritària quan van presentar les mesures per a la primera prova.

El Departament no pot deixar a les persones aspirants en aquesta situació de constant incertesa i neguit que se suma a les dificultats de compatibilitzar un inici de curs en situació de pandèmia amb unes oposicions. 

Concurs de trasllats 2020: sol·licituds del 5 al 26 de novembre

Es va revisar les convocatòries del Concurs de trasllats, d’àmbit estatal, pels cossos de mestres, de secundària i de règim especial. Fins que no es publiquin les resolucions respectives, no disposarem del calendari de tot el procés, però sí que es pot informar que les dates de presentació de sol·licituds serà del 5 al 26 de novembre, ambdós inclosos, dates consensuades en totes les CCAA.  

S’intentarà que tot el procés es realitzi mitjançant la gestió telemàtica, inclosa la tramesa de documentació (reclamacions, al·legacions amb documentació annexa, desestiments…), per evitar al màxim la presència física a les oficines dels SSTT/CEB.

Desapareix la compulsa de la documentació de barem de mèrits.

Recordem que la participació forçosa és per a les persones funcionàries de carrera que no tenen destinació definitiva i també pel funcionariat en fase de pràctiques. 

Des de CCOO organitzarem xerrades telemàtiques per informar de tot el procediment.

Borsa de treball

Es publicarà una modificació de la resolució dels criteris de la borsa docent per establir que si es perd el número d’ordre dues vegades, a conseqüència de no participar o no acceptar un nomenament, no es podrà participar en els actes de nomenaments telemàtics durant un període de 3 mesos. Aquesta mesura no afectarà quan la causa quedi justificada. Les persones que han entrat a la borsa i encara no tenen el número d’ordre definitiu, no queden afectades per aquesta mesura. 

Davant la manca de personal a la Borsa en algunes especialitats, impedint la cobertura ràpida de les substitucions, des de CCOO hem demanat al Departament que es faci planificació a curt i mitjà termini de les necessitats de les especialitats per cobrir substitucions: obrir totes les especialitats, nomenaments diaris, no tenir en compte el perfil per nomenar la persona substituta, fer anuncis oficials de la feina docent des del Departament, treball coordinat per afavorir l’orientació acadèmica i professional sobre estudis amb inserció laboral docent (especialitats demandades, tant d’estudis primària, secundària i d’FP)… 

Reducció de 2h per majors de 55 anys

Es recorda que la reducció recau sobre les hores complementàries d’horari fix al centre.

Nomenaments de docents embarassades

El Departament, recollint les denúncies presentades per CCOO, ens informa que estan fent un estudi dels últims 3 anys per analitzar les continuïtats als centres de les docents embarassades. L’objectiu és fer una intervenció preventiva abans de les properes adjudicacions provisionals.

CCOO hem demanat increment de la plantilla de personal dels SSTT/CEB per donar resposta a l’atenció personal i la gestió del volum de feina que s’ha generat (nomenaments, tramitació de nòmines, validació dels nous inscrits a la borsa docent…).

Hem exigit també el reconeixement de la tutoria per als reforços Covid-19. L’administració indica que està estudiant la manera de fer-ho.

El Departament es compromet a fer una mesa sectorial la setmana vinent per tractar el tema del Teletreball.

image_print
Comparteix.

Comentaris tancats.