1

RESUM MESA SECTORIAL 14/10/20

Una mesa celebrada gràcies a la pressió sindical i que arriba molt tard

Avui hem tingut la primera Mesa sectorial del curs. Ha estat convocada a petició de totes les organitzacions sindicals que en formen part per tractar molts temes urgents dels quals el Departament no havia encara informat amb prou claredat i, molt menys, n’havia negociat cap! Tot plegat un fet lamentable, tenint en compte les alçades de curs en què estem i les circumstàncies excepcionals en què es desenvolupa. A l’ordre del dia demanat per la part social, el Departament ha afegit altres punts sobre resolucions que necessita aprovar i publicar en els dies vinents. A causa de la importància i extensió dels temes, es farà una nova mesa sectorial dimarts 20 d’octubre.

Concreció de les mesures de prevenció de riscos laborals d’aplicació en els centres educatius (a petició de les organitzacions sindicals)

Tot i les reticències del Departament, s’ha acordat constituir una comissió mixta (sindicats-administració) de seguiment de la situació generada als centres per la COVID-19. Esperem que aquesta comissió serveixi, en part, per solucionar la situació actual de desconcert i l’efecte “ping-pong”, ocasionat per l’administració quan es tracten temes en la Comissió paritària de salut o en la Mesa sectorial, de donar per resposta que aquest no és l’àmbit que correspon i viceversa.

CCOO hem reclamat una verdadera negociació a la Mesa sectorial i que a cada àmbit se li faci arribar la informació i documentació corresponent. Alhora hem manifestat la nostra preocupació vers la descoordinació entre els Departaments de Salut i Educació que s’ha manifestat, per exemple, en diversa documentació adreçada a les famílies, la descoordinació en les instruccions donades per diferents CAP sobre un mateix assumpte o sobre la manca o insuficient acompanyament als centres educatius en l’elaboració del pla de centre del curs 2020-21 (sobretot la manca de suport dels Serveis de Prevenció de Riscos Laborals dels diferents Serveis Territorials o CEB).
Entre altres qüestions ens hem centrat en les següents, demanant explicació al Departament o fent-li proposta:

  • Hem denunciat la manca de mascaretes (especialment les FFP2 nominals per al personal vulnerable). El Departament diu que aviat arribarà més material de prevenció als centres. Ara arribarà als centres una tramesa nominal per al personal vulnerable, al qual se li ha fet escrit informant-lo. Han reconegut que no van donar instruccions clares als centres sobre la utilització del material genèric que se’ls enviava.
  • Exigim protocols de ventilació, tenint en compte que estem ja a mitjans d’octubre i les temperatures actuals són força fredes i no permeten la ventilació natural sense vulnerar la temperatura necessària a les aules. Hem insistit també en el fet que quan el flux d’aire en un espai sigui insuficient es garanteixi la ventilació adient d’aquest. Ens ha preocupat molt la resposta del Departament, que tot just ara estan estudiant el protocol amb el Departament de Salut i que s’ho mirarien. En tot cas, han descartat posar aparells de filtració de l’aire a totes les aules.
  • Hem demanat aclariments sobre casuística diversa relacionada amb la COVID-19 com la tardança a fer PCR al personal docent, la interpretació de “contacte estret” o l’actualització de les dades del TRAÇACOVID.

Tractament del personal vulnerable (a petició de les organitzacions sindicals)

Des de CCOO hem mostrat el nostre disgust vers el tractament donat al personal vulnerable, que ha tingut molta incertesa en moments d’espera, quan no li arribava la valoració dels Serveis de Prevenció per conèixer la possible adaptació del lloc de treball al centre, quan ha hagut de tramitar la IT i l’lCAM li ha denegat o quan s’ha hagut d’incorporar al centre (bàsicament amb l’única mesura de l’ús de mascareta FFP2, que encara no se li ha facilitat).

El Departament reconeix que hi han de milllorar en la coordinació amb l’ICAM, respecte a l’informe de valoració dels Serveis de Prevenció del personal vulnerable recomanant IT i els criteris de l’ICAM per concedir la IT.

Ens informa respecte a les dones embarassades que s’ha valorat cas per cas i que s’han denegat algunes propostes d’IT per considerar que no estan prou justificades. Comenten que s’han tramitat entre 800 i 900 baixes per embaràs.

S’ha informat també, amb relació al personal MUFACE i les proves PCR, que tot el personal de MUFACE que té assistència per mútua privada, rebrà atenció pel sistema públic de salut en la realització de proves PCR quan estiguin relacionades amb contacte per l’entorn laboral. A tal fi, se’ls ha facilitat un CIP per obtenir la Targeta sanitària individual de la Seguretat Social (TIS).

Una informació que ens dóna el Departament a tenir en compte, és que aquest curs no és obligatori fer la declaració responsable. Les persones que necessitin una valoració, l’han de demanar directament als SPRL.

OPOSICIONS (a petició de les organitzacions sindicals)

El Departament va prendre la decisió, i així ho va transmetre als tribunals d’oposicions, d’esperar al fet que tots els tribunals haguessin finalitzat la primera prova, per poder fer la segona a partir de la mateixa data: han deixat clar que NO s’ajornen les oposicions sine die. En tot cas, no es preveu que es decideixi la data d’inici de la segona prova abans de la setmana vinent.

CCOO hem plantejat la necessitat ineludible de conèixer urgentment aquesta data i també el protocol sanitari que s’aplicarà per a la segona prova, a més a més de les mesures flexibilitzadores previstes en els casos en què les persones aspirants es vegin afectades directament per la Covid-19 (obligació quarentena pròpia o de menors a càrrec seu) i no puguin presentar-se el dia de la segona prova. A la Mesa del dia 20 esperem poder concretar aquests aspectes i presentarem concreció de la nostra proposta al respecte.

RESOLUCIÓ de regulació de la FASE DE PRÀCTIQUES de la convocatòria 18-19

El Departament informa que només s’han fet modificacions de forma. La Comissió d’avaluació la presidiria un/a inspector/a que no ha de ser necessàriament el/la del centre. S’ha afegit la realització d’un curs de formació específic de 20 h per a les persones seleccionades que tinguin menys de 6 mesos de serveis prestats a data 31 agost 2020.

RESOLUCIÓ sobre el curs d’iniciació, el període de prova inicial i la prova d’idoneïtat del personal interí docent

Serà d’aplicació des del curs actual 20-21. Per tant, afectarà de manera directa a les persones nomenades per cobrir reforços Covid, ja que el curs d’iniciació l’han de fer les persones que, per primer cop, tinguin un nomenament superior a 1/3 de jornada per a tot un curs escolar en un mateix centre.

CCOO hem reivindicat el reconeixement, a tots els efectes, de la tasca tutorial que es fa en aquests processos (fase de pràctiques, curs d’iniciació i període de prova inicial) per a les persones que l’exerceixin.

A la Mesa del 20 d’octubre es continuaran tractant els temes referits a les oposicions i les condicions de teletreball, demanats per les organitzacions sindicals, i la resolució de Criteris per gestionar la borsa de treball i les del Concurs general de Trasllats.