1

MESA SECTORIAL 29/10/20: COMUNICAT OPOSICIONS DOCENTS

OPOSICIONS DOCENTS: LA SEGONA PROVA S’AJORNA MENTRE DURIN LES RESTRICCIONS GENERALS DE MOBILITAT 

A la Mesa sectorial d’avui, 29 d’octubre, el Departament NO ha anunciat cap data concreta per a la realització de la 2a prova de les oposicions. Ha afirmat que no es farà mentre les condicions sanitàries no ho permetin (elevat nivell de contagi, confinament perimetral…), però es manté la incertesa, malgrat la insistència de CCOO en posar un calendari d’antelació mínim que permeti la tranquil·litat i l’organització personal de les persones aspirants.

Tal com vam demanar les CCOO en meses anteriors, el Departament ha elaborat finalment uns protocols de mesures de prevenció per a la realització de la segona prova en els que, a més a més de les mesures habituals de manteniment de distàncies, ús de mascaretes i gel hidroalcohòlic, planteja la possibilitat que havíem reclamat de realització de la segona prova en una convocatòria extraordinària per a les persones afectades per la Covid-19 i per a les dones embarassades en situació de proximitat del part. 

CCOO hem demanat que s’ampliï aquesta flexibilització amb una segona convocatòria extraordinària tenint en compte la situació de pandèmia i que s’allargui de 2 a 5 dies el termini per lliurar al tribunal l’informe mèdic justificatiu de la impossibilitat de presentar-se en la data convocada.També hem proposat que les diferents propostes de la part pràctica (segona prova), tant de la convocatòria ordinària com de les convocatòries extraordinàries, siguin escollides a l’atzar el dia de la convocatòria ordinària, per tal de no causar greuges comparatius entre les diferents dates de realització de les proves.

La setmana vinent estem convocades a una Mesa en què el Departament ha anunciat que donarà resposta a les nostres propostes i als temes pendents. Insistirem en la defensa de les millors condicions per fer possible el procés selectiu de les oposicions amb les màximes garanties de salut.