Pública

El departament acaba de publicar dues resolucions: de nomenament de funcionariat en pràctiques per a l’accés al cos d’inspectors d’educació i el llistat d’aptes de la fase de pràctiques de diversos cossos docents.

Pots consultar-les aquí:

RESOLUCIÓ EDU/2639/2020, de 26 d’octubre, de nomenament de funcionarat en pràctiques dels aspirants seleccionats en el concurs oposició per a l’accés al cos d’inspectors d’educació convocat per la Resolució EDU/2655/2019, de 15 d’octubre, i de declaració de les exempcions de la realització de la fase de pràctiques.

Es resol:

—1 Nomenar funcionariat en pràctiques del cos d’inspectors d’educació els aspirants seleccionats en el procediment selectiu convocat per la Resolució EDU/2655/2019, de 15 d’octubre, els quals consten inclosos a l’annex 1 d’aquesta Resolució, d’acord amb la llista definitiva d’aspirants seleccionats en les fases d’oposició i concurs feta pública el dia 3 d’agost de 2020, per la comissió de selecció.

—2 Declarar exempts de la realització de la fase de pràctiques als aspirants seleccionats que es nomenen funcionariat en pràctiques que s’inclouen a l’annex 2, d’acord amb el que s’estableix a la base 10.2 de la resolució de convocatòria.

—3 El nomenament com a funcionariat en pràctiques té efectes econòmics i administratius d’1 de setembre de 2020. La durada del període de pràctiques és l’equivalent a un curs escolar. Per poder ésser avaluat, cal haver exercit de manera efectiva la funció inspectora un mínim de vuit mesos.

—4 Estimar la sol·licitud de la persona funcionària que consta a l’annex 3, de romandre en el lloc de treball que ocupa fins que s’aprovi l’expedient del procediment de selecció, d’acord amb el que estableix la base 10.2 de la resolució de convocatòria.

—5 Ajornar la realització de la fase de pràctiques per un curs escolar, de les persones funcionàries en pràctiques, que es relacionen a l’annex 4 i que estan incloses a l’annex 1 d’aquesta resolució, d’acord amb la base 11.5 de la resolució de convocatòria.

—6 La Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics adoptarà les mesures necessàries per a l’execució d’aquesta Resolució.

RESOLUCIÓ EDU/2636/2020, de 26 d’octubre, per la qual es declaren aptes a la fase de pràctiques i aprovades en el procediment selectiu corresponent les persones aspirants nomenades funcionàries en pràctiques de diversos cossos docents.

Es resol:

—1 Declarar aptes en la fase de pràctiques i aprovades en el procediment selectiu convocat per la Resolució ENS/2742/2017, de 21 de novembre, les persones aspirants, que figuren a l’annex, nomenades, amb efectes d’1 de setembre de 2018, funcionàries en pràctiques per la Resolució EDU/2194/2019, d’1 d’agost, que no van poder ser avaluades durant el curs acadèmic 2018-2019 o que no les havien superat.

—2 Declarar apta en la fase de pràctiques i aprovada en el procediment selectiu convocat per la Resolució ENS/2742/2017, de 21 de novembre, la persona que s’indica a l’annex 2 i que va ser seleccionada com a conseqüència de la renúncia d’una aspirant seleccionada, d’acord amb el que estableix la Resolució EDU/3016/2019, de 14 de novembre de modificació de la Resolució ENS/1629/2018, d’11 de juliol, per la qual es van fer públiques les llistes d’aspirants seleccionats en el concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent.

—3 Comunicar que les persones que es detallen a l’annex 3, que han estat seleccionades en el procediment selectiu convocat per la Resolució ENS/2742/2017, de 21 de novembre, no han estat avaluades del període de pràctiques perquè tenien concedit un ajornament de la fase de pràctiques durant el curs 2019-2020 o perquè no han complert el temps de sis mesos de serveis prestats o el període d’avaluació mínim de tres mesos d’activitat docent, d’acord amb el què estableix l’apartat 1 de la Resolució EDU/3018/2019, de 14 de novembre, de regulació de la fase de pràctiques. Aquestes persones han de realitzar la fase de pràctiques durant el curs acadèmic 2020-2021.

—4 Comunicar que la senyora Adelaida Aguilar Candelario, de l’especialitat de Llengua anglesa del cos de professors d’ensenyament secundari, no ha estat avaluada durant el curs acadèmic 2019-2020 per tenir concedit un ajornament de la fase de pràctiques durant aquest curs i el següent 2020-2021. Resta pendent de realitzar la fase de pràctiques.

image_print
Comparteix.

Comentaris tancats.

Ús de galetes

Aquest lloc web empra galetes per a una millor experiència d'usuari. Accedeix a l'enllaç de política de cookies per a més informació.

ACEPTAR
Aviso de cookies