Professorats visitants als EUA, el Canadà, Regne Unit i la Xina: preparació per a accedir al programa

Durada:

20 hores. 16 presencials + 4 no presencials que es justifiquen amb el lliurament d'un treball.

Destinataris:

Professorat i personal especialitzat dels centres que imparteixen els ensenyaments regulats en la Llei orgànica 2/2006, d'Educació, així com al dels serveis tècnics de suport educatiu en els citats ensenyaments.

Lloc de celebració:

Escuela Sindical Juan Muñiz Zapico. C/Longares, 6. MADRID

Data d'inici de l'activitat:

13 de març 2020.

Data de finalització de l'activitat:

15 de març 2020.

Objectius:

 • Proporcionar informació suficient sobre el programa de Professorats Visitants i les peculiaritats d'aquest.
 • Conèixer els termes, les bases i fases de la convocatòria.
 • Identificar les habilitats socials, lingüístiques i competències necessàries per a superar l'entrevista.
 • Elaborar estratègies per a enfrontar-se amb garanties a una entrevista.
 • Identificar i conèixer les característiques diferencials i el perfil del professorat visitant als EUA, el Canadà, Regne Unit i la Xina.
 • Classificar les tasques específiques que definirien la funció i les activitats del professorat visitant en els centres nord-americans, canadencs i britànics.
 • Elaborar projectes amb tasques específiques adaptades a les característiques de l'alumnat tipus del professorat visitant.
 • Desenvolupar un coneixement dels recursos tecnològics i informàtics més adequats a utilitzar.
 • Conèixer les diferències socioeducatives entre els estats i districtes dels EUA, el Canadà, Regne Unit i la Xina.

Continguts:

 • L'acció educativa del Ministeri d'Educació als EUA, el Canadà, Regne Unit i la Xina.
 • Inicis i evolució del programa de professorat visitant.
 • Situació actual del programa de professorat visitant.
 • Termes, bases i fases de la convocatòria.
 • Les diferents proves i com actuar en l'entrevista.
 • El sistema educatiu dels EUA, el Canadà, Regne Unit i la Xina.
 • El professorat en el districte i en el centre educatiu.
 • Experiències desenvolupades en diferents centres en els quals exerceixen els professorats visitants.

Metodologia:

 • Ponències presencials.
 • Ponències per videoconferència.
 • Treball individual i en grups.
 • Exposició d'experiències.
 • Pràctiques directes d'entrevistes.
 • Elaboració de respostes a preguntes i situacions de l'entrevista.

Avaluació:

En tractar-se d'un curs presencial, l'assistència serà obligatòria. Excepcionalment, i per causa degudament justificada, es podrà certificar als participants, l'assistència dels quals sigui almenys del 85% de la fase presencial de l'activitat. Els comunicats d'assistència, signats individualment, seran els instruments utilitzats per a comprovar i deixar constància d'aquest extrem. El lliurament del treball final en els terminis indicats, serà també imprescindible per a obtenir el certificat.

Inscripció:

A través de la dirección https://forms.gle/7SFHKM5arRc9Ta1v6

 

Import de la inscripció:

80€ amb afiliació 120€ sense afiliació

El preu del curs inclou:

 • Matrícula.
 • Material per a la preparació de l'examen que es lliurarà en una targeta de memòria electrònica.
 • El menjar del migdia del dissabte, així com els cafès de mig matí i mitja tarda.
 • L'Escola Sindical compta amb habitacions per a allotjament. Els interessats han d'enviar un correu electrònic a anglopez@escuela.ccoo.es per a conèixer la disponibilitat i on realitzar l'abonament per a la reserva.
 • L'import de l'allotjament és: 39,60 € en habitació individual i 55 € en habitació doble compartida, IVA del 10% inclòs. L'esmorçar no està inclòs.

Places:

Per a realitzar el curs s'ha de comptar amb un mínim de 30 participants.Una vegada aconseguit el nombre mínim de persones participants que siguin Professorats, es podran assignar places als qui no havent exercit la docència, compleixin tots els requisits per a això establerts en el Reial decret 1834/2008 i l'Ordre ECI/3857/2007. Aquestes places no podran superar el 15% del total dels participants.

En cas de no arribar al mínim, es comunicarà el retard en l'inici o l'anul·lació del curs, retornant-se la matrícula o podent canviar a un altre curs.

Data  límit de matriculació:

Fins a l'11 de març de 2020

Núm. de compte per a realitzar l'ingrés: ES77 2100 2119 1502 0047 9776,indicant en el concepte nomeni i cognoms del participant i títol/codi del curs per al qual es realitza el pagament.

Documents requerits:

Fitxa de participant signada, encapçalat d'una nòmina del 2020 o certificat del centre on es presti servei, dni per totes dues cares, justificant d'haver realitzat la transferència, justificant d'afiliació (en el seu cas). La documentació s'aportarà a través de la inscripció al campus.

Criteris de selecció:

Per rigorós ordre d'inscripció. Les sol·licituds que no tinguin lliurats correctament els documents, no seran tingudes en compte.

Més informació:

formacion@fe.ccoo.es

Persones assessores en l'exterior: bones pràctiques i claus de gestió

Durada:

25 hores 20 hores presencials + 5 hores a justificar mitjançant el lliurament d'un treball

Destinataris:

Professorat i personal especialitzat dels centres que imparteixen els ensenyaments regulats en la Llei orgànica 2/2006, d'Educació, així com al dels serveis tècnics de suport educatiu en els citats ensenyaments.

Lloc de celebració:

Escuela Sindical Juan Muñiz Zapico. C/Longares, 6. MADRID

Data d'inici de l'activitat:

13 de març 2020

Data de finalització de l'activitat:

15 de març 2020

Objectius:

 • Proporcionar instruments i estratègies per a abordar la fase específica del concurs de l'Exterior.
 • Conèixer els diferents programes de la AEEE Diferenciar les característiques de cada programa.
 • Discriminar la legislació específica sobre la AEEE Analizar les convocatòries de places docents i de persones assessores en l'exterior.
 • Deduir les característiques i els diferents perfils del professorat i de la persona assessora en l'Exterior.
 • Classificar les tasques específiques que definirien els perfils de professorat o de persona assessora en l'Exterior.
 • Elaborar projectes amb tasques específiques adaptades a les característiques de l'alumnat dels diferents programes de l'Exterior.
 • Elaborar projectes específics adaptats a les múltiples tasques d'una persona assessora tècnica docent.
 • Desenvolupar un coneixement dels recursos tecnològics i informàtics més adequats a la AEEE.
 • Elaborar estratègies per a enfrontar-se amb garanties a una entrevista.
 • Conèixer les fases de les proves del concurs d'adscripció temporalIdentificar les habilitats lingüístiques i competències necessàries en la fase específica.

Continguts:

 • Legislació i normativa aplicable a la AEEE, en general, i a cada programa, en particular.
 • Experiències desenvolupades en diferents accions i centres educatius.
 • Documents i programacions dels diferents centres i programes.
 • Els agents del procés: el seu perfil i el seu papelSupuestos pràctics i qüestionaris.
 • Orientacions i pautes generals per a adaptar les diferents funcions i tasques als diferents programes, etapes i cursos.
 • Testimoniatges directes de professorats i persones assessores.
 • Exemples pràctics d'entrevistes.
 • El funcionament dels diferents programes.
 • Anàlisi de les proves d'anys anteriors.
 • Com desenvolupar l'entrevista?

Metodologia:

 • Ponències elaborades pels mateixos ponents/tutors/professorats, es lliuraran a cada participant a l'aula virtual.
 • Treball individual i en grups
 • Exposició d'Experiències
 • Pràctiques directes d'entrevistes
 • Plenari
 • Redacció d'un supòsit pràctic i/o resposta d'un qüestionari per a realitzar durant el temps no presencial.

Avaluació:

En tractar-se d'un curs presencial, l'assistència serà obligatòria. Excepcionalment, i per causa degudament justificada, es podrà certificar als participants l'assistència dels quals sigui almenys del 85% de la fase presencial de l'activitat. Els comunicats d'assistència, signats individualment, seran els instruments utilitzats per a comprovar i deixar constància d'aquest extrem. La fase no presencial consistirà en el lliurament d'un treball.

Inscripció:

A través de l'adreça https://forms.gle/*WdAC1nRML9QkQPey8

Import de la inscripció:

170€ amb afiliació 250€ sense afiliació

El preu del curs inclou:

 • Matrícula
 • Documentació i materials de l'aula virtual per a la preparació de l'examen.
 • El menjar de migdia del dissabte, així com els cafès de mig matí i mitja tarda.
 • L'Escola Sindical compta amb habitacions per a allotjament. Els interessats ha d'enviar un correu electrònic a anglopez@escuela.ccoo.es per a conèixer la disponibilitat i on realitzar l'abonament per a la reserva.
 • L'import de l'allotjament és 39,60 € en habitació individual i 55 € en habitació doble compartida, IVA del 10% inclòs. El desdejuni no està inclòs.

Places:

Per a realitzar el curs s'ha de comptar amb un mínim de 30 participants.

Una vegada aconseguit el nombre mínim de persones participants que siguin Professorats, es podran assignar places als qui no havent exercit la docència, compleixin tots els requisits per a això establerts en el Reial decret 1834/2008 i l'Ordre ECI/3857/2007. Aquestes places no podran superar el 15% del total dels participants.

En cas de no arribar al mínim, es comunicarà el retard en l'inici o l'anul·lació del curs, retornant-se la matrícula o podent canviar a un altre curs.

Data de matriculació:

Fins a l'11 de març de 2020

Núm. de compte per a realitzar l'ingrés: ES77 2100 2119 1502 0047 9776,indicant en el concepte nomeni i cognoms del participant i títol/codi del curs per al qual es realitza el pagament

Documents requerits:

Fitxa de participant signada, encapçalat d'una nòmina del 2020 o certificat del centre on es presti servei, dni per totes dues cares, justificant d'haver realitzat la transferència, justificant d'afiliació (en el seu cas). La documentació s'aportarà a través de la inscripció al campus.

Criteris de selecció:

Per rigorós ordre d'inscripció. Les sol·licituds que no tinguin lliurats correctament els documents, no seran tingudes en compte.

Més informació:

formacion@fe.ccoo.es

Comparteix.

Comentaris tancats.