CCOO instem al Departament a garantir que es compleixen totes les mesures de prevenció necessàries davant del Coronavirus SARS-CoV-2 fins al moment que es determini que s’han de tancar tots els centres

Resum de la Mesa Sectorial 11/03/2020

Aquesta mesa, convocada a petició dels sindicats, estava inicialment prevista per parlar dels canvis introduïts en el funcionament de la borsa de substitucions, però, a última hora, el Departament va introduir un nou punt de l’ordre del dia per informar sobre les mesures preses en relació al coronavirus.

El Departament ha explicat que està en permanent coordinació amb el Departament de Salut, que totes les mesures que s’estan prenent estan consensuades amb aquest i que les informacions estan a l’abast de tothom a través del Portal de Centre. Informen que, de moment, no consideren necessari prendre més mesures que les que s’estan implementant, però no descarten arribar a tancar tots els centres si fos necessari.

Des de CCOO, exigim al Departament més freqüència i agilitat en els comunicats i mesures preses, i demanem aclariment sobre els criteris emprats en la presa de mesures fins al moment i la possibilitat d’altres, com pot ser el tancament de centres educatius.

Des de CCOO exigim al Departament, que, mentre no s'arriba a aquesta mesura de tancament, garanteixi als centres els recursos i faciliti els procediments per una correcta neteja i desinfecció de les instal·lacions, així com per poder seguir els protocols d'higiene establerts. Els centres educatius han de tenir recursos i instruccions clares per poder garantir l'aplicació dels protocols d'higiene per part de tota la comunitat educativa.
Pel que fa al personal que formi part de col·lectius de risc (dones embarassades o amb determinades malalties), ens informen que cal que s'adrecin al seu centre de salut perquè el seu professional mèdic determini si poden continuar treballant.

Davant dels dubtes plantejats sobre la idoneïtat de mantenir les jornades de portes obertes, el Departament planteja que el Departament de Salut no ha fet recomanacions en el sentit d’anul·lar-les. CCOO demanem que, com a mínim, els centres disposin d’instruccions clares de com s’han de fer aquestes activitats.

CCOO aportem a la mesa d’altres aspectes sobre els quals hi ha la necessitat de que es prenguin mesures:

  • Control d'assistència del personal dels centres educatius mitjançant empremta digital: que s’usin sistemes alternatius.
  • En relació a l’alumnat de Formació Professional: plantejament de la suspensió o ajornament de les pràctiques de l'alumnat de la família professional de Serveis socioculturals i a la comunitat (que es realitzen en llars d’infants, residències de gent gran, etc) i normativa corresponent de compensació de les hores no realitzades. Cal també concreció en relació a altres tipus d’estades a l’empresa, com ara la formació en entorn de treball, la formació en alternança dual en beca formativa, etc.
  • En relació al professorat de Formació Professional, cal instruccions sobre la suspensió o ajornament d'estades formatives en centres de salut (professorat de la família professional de Salut) o altres estades del professorat de la família professional de Serveis socioculturals i a la comunitat (a realitzar-se en llars d’infants, residències de gent gran, etc) i normativa corresponent de compensació de les hores no realitzades.

Pel que fa al segon punt de l’ordre del dia, sobre els canvis introduïts pel Departament en la gestió de la borsa de treball del personal interí docent, CCOO hem denunciat que es fessin sense passar per Mesa Sectorial i sense ser publicats en cap resolució.

https://educaccio.cat/2020/educacio/publica/modificacio-dels-criteris-de-gestio-de-la-borsa-docent/

 

 

Comparteix.

Comentaris tancats.