El Departament informa que hi ha hagut rebrots a Hospitalet i Lleida. No anirem a grans confinaments. Possiblement hi haurà tancaments parcials i habituals.

A totes les Seccions de Prevenció de Riscos Laborals (SPRL) de cada Servei Territorial (SSTT) hi haurà una dotació d’1 nou tècnic/a menys al Consorci d’Educació de Barcelona CEB, ja que té SPRL propi i a Terres de l’Ebre que el compartirà amb Tarragona.

El Departament, des de la subdirecció d’Educació Inclusiva, comenta que els documents que han enviat als centres són concrets amb l’objectiu que el professorat i el personal educatiu no estigui angoixat. Com a CCOO exposem tot el contrari.

La Subdirecció d’Educació Inclusiva, s’ha reunit al juny amb les direccions dels centres i amb els Serveis educatius per assessorar de com treballar la diferent documentació que se’ls ha enviat, i de les mesures de seguretat i de protecció. El Departament incrementarà els professionals dels Serveis Educatius.

CCOO reiterem que la distància de seguretat amb grups estables no es pot garantir per tant cal dotar al personal docent dels Equips de Protecció Individual (EPI’s) necessaris: mascareta FFP2, pantalla, etc. i de mesures específiques. El departament continua afirmant que la distància de seguretat en grups estables NO és necessària i que no és factible dotar dels EPI’s a tots els nivells ni en tots els moments.

L’objectiu del Departament és màxima presencialitat als centres educatius amb els grups estables, on el professorat i l’alumnat portaran mascaretes quirúrgiques.

Els serveis educatius faran la seva tasca amb l’alumnat de forma presencial i les reunions i assessorament serà telemàtic.

El Departament no contractarà personal sanitari pels centres. Argumentant que els centres d’atenció primària estan a disposició per qualsevol dubte en referència a la Covid-19. Com a CCOO fa anys que estem demanant que es contracti personal sanitari als centres educatius. Ara és més necessari que mai amb la Covid-19.

CCOO exposem que hi ha alguns serveis de prevenció de riscos aliens (contractats pel Departament) que s’han posat amb contacte amb el professorat vulnerable i en alguns casos, s’ha incomplert la normativa sobre protecció de dades. La forma de contactar no ha estat l’apropiada, ja que el professorat rebia trucades o mails sense saber exactament qui eren. El Departament admet algunes incidències al respecte.

image_print
Comparteix.

Comentaris tancats.