Després de la roda de premsa d’avui del Departament d’Educació

CCOO exigeix grups reduïts, augment de personal, espais alternatius i equips de protecció individual per a l’inici del curs escolar

Després de la roda de premsa del Departament d’Educació d’avui mateix, i a l’espera de la lectura acurada del protocol de gestió d’incidències COVID als centres educatius, la Federació d’Educació de CCOO vol manifestar el següent:

Les CCOO continuem exigint grups reduïts amb l’increment de personal necessari, espais alternatius en cas necessari, l’ús d’equips de protecció individual, incrementar el pressupost per a la neteja i desinfecció, garantir la ventilació dels espais, l’acompanyament en l’elaboració i seguiment dels plans d’actuació de cada centre per part del Servei de Prevenció, i la incorporació de personal d’infermeria a cada centre, en un marc d’interlocució amb la representació de les treballadores i els treballadors de la totalitat dels sectors afectats.

Aquesta seria l’única opció que les escoles estiguin obertes per garantir la millor atenció a l’alumnat, especialment el més vulnerable, i el bon funcionament de la societat, per a la qual, l’escola és imprescindible. Malauradament, les actuacions del Govern ens han portat molt lluny d’aquesta situació i ens apropen més a que els centres educatius estiguin tancats a les poques setmanes de començar el curs i sense garantir mesures de conciliació per a les treballadores i treballadors que hagin de tenir cura d’infants en aïllament.

Ens queda clar que el Departament no es repensa cap de les mesures ni criteris que fonamentaren el "Pla d'actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia" del 3 de juliol passat, més enllà de que es pugui contemplar segons la situació el recomanar la mascareta a l'alumnat a partir de 10-12 anys també en el grup estable. L’únic que ens ha aportat aquesta roda de premsa, és saber que cada centre educatiu tindrà una infermera de referència d’un CAP per poder respondre consultes mèdiques sobre simptomatologia i el seguiment de qualsevol sospita que es produeixi. Uns Centres d’Atenció Primària que ja estan col·lapsats i que ara hauran d’atendre, amb els mateixos recursos, a més d’un milió d’alumnes que estaran convivint als centres educatius.

L’experiència d’aquest estiu, amb els Casals, no ha estat tant positiva com el Conseller ha explicat, ja que amb grups estables molt més reduïts (menys de 10), han tingut molts problemes, trobant-se sols en moltes ocasions.

Hem de recordar la manca de negociació d’un tema tan important com és la tornada a l’escola. No s’ha negociat en el marc de la interlocució social amb els sindicats més representatius i les patronals, ni tampoc amb la representació de desenes de milers de treballadores de l’Educació. Només hi ha hagut converses, sense gaire possibilitats d’introduir modificacions, amb la representació sindical del professorat i del personal d’atenció educativa de la pública. Ni les treballadores de les escoles d’educació infantil, ni de l’escola concertada, ni del temps de migdia i extraescolars, ni la no reglada, han tingut l’oportunitat de negociar res.

Per tots aquests motius, ens indigna que el Director General de Centres Públics parli públicament de fer “copartícips de la presa de decisió” quan la representació sindical de les treballadores i treballadors hem d’estar pendents dels mitjans de comunicació per conèixer com es desenvoluparà la tornada a l’escola. No hem pogut participar, malgrat el nostre coneixement dels centres educatius. En aquest cas, hauríem pogut preguntar què es preveu en el cas de positius de menors de 6 anys, que han pogut contactar sense mascareta amb altres membres de la comunitat educativa.

En cadascuna d’aquestes compareixences, hem pogut veure com el Departament ha anat canviant molt la seva posició inicial. Vam compartir el seu primer posicionament d’incrementar els grups dels centres, reduint el nombre d’alumnes i buscant espais alternatius. Un posicionament que van canviar cap al mes de maig i juny, pensant en una situació de normalitat que ha quedat completament desfasada amb l’evolució de la pandèmia al mes de juliol. Les mesures presentades avui, tot i que amb l’objectiu de mantenir les escoles obertes, no serviran per evitar la possibilitat de perdre un curs sencer.

Comparteix.

Comentaris tancats.