1

Conclusions de l’enquesta en relació amb l’escola concertada

Un cop analitzada l’enquesta que vam fer els sindicats més representatius del sector, podem concloure que en els centres concertats:

 • S’està treballant amb grups amb unes ràtios altíssimes per sobre del que el Departament aconsella (màxim 20 alumnes a infantil i primària i 30 a secundària). Sense poder garantir les distàncies mínimes entre l’alumnat.
 • L’increment de plantilla és molt inferior al necessari per fer front a la pandèmia en termes de salut i prevenció de contagis.
 • Unes instruccions d’inici de curs canviants i amb manca de concreció.
 • Manca de material de protecció (mascaretes) suficient per a les persones treballadores dels centres.
 • Una gran negligència cap al personal vulnerable que en molts casos no han rebut atenció per part del servei de prevenció de riscos laborals dels centres i cap informe de la seva vulnerabilitat per les mútues contractades.
 • Un increment, en força casos, de la jornada laboral pel fet de les entrades i sortides esglaonades.

Per tot això exposem:

 • Que el material de protecció (mascaretes) és responsabilitat de les titularitats dels centres i que els han de proporcionar a totes les persones treballadores en quantitats suficients per a treballar amb condicions de seguretat necessàries.
 • Que s’ha de determinar a través del servei de prevenció del centre la vulnerabilitat de totes les treballadores i tots els treballadors.
 • Que el conveni col·lectiu segueix completament vigent i per tant s’ha de respectar la jornada laboral de totes les persones treballadores concretada en el seu calendari laboral.
 • Que el Departament ha de dotar als centres de la dotació de plantilles necessàries per a una reducció efectiva de les ràtios.
 • Que és necessari una homogeneïtzació dels criteris entre els CAP’s a l’hora de tramitar les baixes relacionades amb la COVID-19.

I exigim:

 • La modificació de criteris de definició sobre els contactes estrets. S’ha d’incloure a tota la plantilla que hagi estat en contacte.
 • La reducció de les ràtios per tal de garantir la salut laboral i prevenir el risc de contagis. La realitat constata que no només no s’han baixat, sinó que estan per sobre de les recomanades pel Departament.
 • A les titularitats que compleixin i apliquin els protocols de prevenció, en coordinació amb els comitès de seguretat i salut i la RLT.
 • Una reunió dels sindicats més representatius del sector amb Departament d’Educació per a exposar les nostres reivindicacions.

En cas de no ser així, iniciarem les accions més oportunes en cada moment.