PrivadaLleure

El PLA EMCUIDA recull els drets d’adaptació i reducció de jornada de la llei ampliant-los per a cobrir circumstàncies excepcionals originades per la Covid-19. Aquestes són algunes de les diferències:

ADAPTACIÓ DE JORNADA AMB EL PLA EMCUIDA

          ADAPTACIÓ DE JORNADA   CONVENCIONAL

En circumstàncies excepcionals relacionades amb la Covid és una prerrogativa la concreció inicial de la qual correspon a la persona treballadora, tant en el seu abast com en el seu contingut.

Empresa i persona treballadora hauran de fer el possible per a arribar a un acord.

Davant la sol·licitud d’adaptació de jornada, s’obrirà un procés de negociació amb la persona treballadora durant un període màxim de trenta dies. Finalitzat, l’empresa, per escrit comunicarà l’acceptació de la petició, proposta alternativa o negativa al seu exercici. En aquest últim cas, s’indicaran les raons objectives en les quals se sustenta la decisió.

Podrà referir-se a la distribució del temps de treball o qualsevol altre aspecte de les condicions de treball l’alteració o l’ajust del qual permeti que la persona treballadora pugui dispensar l’atenció i cura. Pot consistir:

1. Canvi de torn.

2. Alteració de l’horari.

3. Horari flexible.

4. Jornada partida o continuada.

5. Canvi de centre de treball.

6. Canvi de funcions.

7. Canvi en la forma de prestació del treball (treball a distància o qualsevol altre que estigués disponible en l’empresa o que pogués implantar-se).

La sol·licitud d’adaptació de jornada comprèn les següents modalitats a aplicar de manera aïllada o conjunta:

1.       Adaptació de la durada i distribució de la jornada.

2.       En l’ordenació del temps de treball.

3.       En la forma de prestació inclosa la prestació del treball a distància.

 

 REDUCCIÓ DE JORNADA AMB EL PLA EMCUIDA

  • Pot arribar fins al 100% si resultés necessari.
  • Pot comunicar-se amb un preavís de 24H d’antelació.

REDUCCIÓ DE JORNADA CONVENCIONAL

  • Entre una vuitena part i la meitat de la jornada.
  • El termini de preavís és de 15 dies.

La reducció de jornada comporta la reducció proporcional de salari i el manteniment de garanties, beneficis o especificacions recollides en l’E.T. o altres normes. (Per exemple de beneficis a la cotització de la Seguretat Social, acomiadament, etc.).

Persones destinatàries Pla EM CUIDA: Persones que acreditin deures de cura respecte del cònjuge o parella de fet, així com dels familiars per consanguinitat fins al segon grau de la persona treballadora.

 

QUAN CONCORRIN ALGUNA D’AQUESTES CIRCUMSTÀNCIES

  • Raons d’edat, malaltia o discapacitat que necessiti cura personal i directa a conseqüència de la COVID-19.
  • Quan existeixin decisions adoptades per les autoritats governatives relacionades amb la COVID-19 que impliquin tancament de col·legis educatius o de qualsevol altra naturalesa que dispensessin cura o atenció a la persona necessitada d’ells.
  • Que la persona que fins al moment s’hagués encarregat de la cura o assistència directes no pogués continuar fent-lo per causes justificades relacionades amb el virus.

El Pla EmCuida ha estat prorrogat fins al 31/01/2021.

La Federació d’Ensenyament de CCOO considera que urgeix abordar un pla que contribueixi a completar les mesures excepcionals per a garantir la necessària conciliació laboral i familiar sense que les persones treballadores hagin d’assumir el cost d’aquestes mesures.

 

image_print
Comparteix.

Comentaris tancats.

Ús de galetes

Aquest lloc web empra galetes per a una millor experiència d'usuari. Accedeix a l'enllaç de política de cookies per a més informació.

ACEPTAR
Aviso de cookies