ESCOLES BRESSOL I EDUCACIÓ INFANTIL

CCOO proposa a les altres organitzacions sindicals i patronals representatives del sector una declaració conjunta en defensa del 0-3

En la reunió mantinguda ahir a nivell estatal, CCOO es va a manifestar un cop més que la tornada als centres s’ha de determinar a partir de criteris de salut pública i educatius, i no econòmics o de conciliació familiar.

Vam fer arribar a les altres organitzacions la nostra voluntat de consensuar una declaració en defensa del sector que reculli el nostre compromís més ferm amb l’estabilitat laboral i el manteniment dels llocs de treball, i que necessàriament passa per:

  1. Reprendre l’activitat el setembre. Resulta evident que en aquests moments no es donen les condicions necessàries per tal d’atendre una tipologia d’alumnat que interactua contínuament amb aquells que els envolten, i amb una relació amb el personal que els educa que es basa en un vincle emocional i afectiu intens. El risc de contagi es real i elevat, i per tant és preferible planificar bé el retorn que forçar la tornada anticipada.
  2. Treballar per tal que el Govern prorrogui, en las condicions actuals, els ERTO per causa de força major en les entitats del sector, evitant així la destrucció de l’ocupació.
  3. Exigir mesures de conciliació per a les famílies des de les polítiques socials i no des dels centres educatius. Eduquem, no guardem.
  4. Posar en valor la funció educativa del 0-3.

Les organitzacions patronals van manifestar que havien de valorar la proposta plantejada i ens van emplaçar a una reunió el dilluns 25 en la que ens traslladaran la seva resposta.

Des de CCOO no entendríem que algunes conselleries regulessin de manera diferent el retorn a l’activitat en funció de la titularitat i les mesures adoptades han de ser les mateixes per centres públics i privats. El contrari suposaria, per part de l’Administració, avalar l’existència de treballadores de primera i de segona. En aquest cas tornaria a trobar l’oposició frontal del sindicat.

image_print
Comparteix.

Comentaris tancats.