Discapacitat

CCOO de Catalunya demana mesures de seguretat i protecció davant la COVID 19 per a les persones amb discapacitat i defensa la seva inserció laboral

3 de desembre, Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat

El 3 de desembre de 1992 va ser declarat com el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat per l’Assemblea General de les Nacions Unides. Aquesta declaració va anar acompanyada d’una llarga llista de recomanacions i drets per la seva ratificació i aplicació per part dels estats. L’objectiu: avançar en la igualtat de drets i oportunitats, dignitat, inserció laboral i l’autonomia personal.

La Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat firmat al desembre 2006, dona un marc protector i garantista, inèdit en el sistema de l’ONU i en el dret internacional, per a les persones amb discapacitat i contempla entre altres:

– La no discriminació, la participació e inclusió plena i efectiva, el respecte i el reconeixement de la discapacitat com una forma de diversitat, la igualtat d’oportunitats , l’accessibilitat, la igualtat entre homes i dones.
– A nivell laboral, el reconeixement del dret de les persones amb discapacitat a treballar en igualtat de condicions com els altres, això incloent el dret a tenir l’oportunitat de guanyar-se la vida mitjançant un treball lliurament escollit i acceptat en un mercat i un entorn laborals que siguin oberts, inclusius i accessibles per a les persones amb discapacitat.

Des de la publicació el 1982 de la LISMI, amb la seva darrera modificació el 2013, la ratificació de la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat al 2007 tan a Espanya com a Catalunya queden lluny de complir amb les recomanacions i la plena igualtat de drets i oportunitats. A nivell de l’ocupació, aquest col•lectiu no supera el 26% i la majoria treballant en sectors precaris i amb un alt nivell de temporalitat.

La situació generada a nivell mundial per la COVID 19 ha repercutit en l’ocupació de les persones treballadores. Segons l’estudi fet el juliol de 2020 per ODISMET (Observatorio sobre discapacidad y mercado de trabajo en España) el 60% de les persones amb discapacitat que treballen en l’actualitat podrien perdre el seu treball, i al mateix temps la contractació de persones amb discapacitat ha caigut un 74%.

CCOO de Catalunya constatem l’efecte de la pandèmia COVID 19 sobre les persones amb discapacitat i les seves famílies, la indefensió econòmica i laboral, la inestabilitat de centres especials d’ocupació i el bloqueig de la inclusió en l’empresa ordinària.

CCOO de Catalunya observem la manca d’informació sobre com la COVID 19 està afectant i condicionant a les persones amb discapacitat en les seves esferes vitals ( social, laboral, sanitària…,) com també la manca de mesures de protecció social dirigida a aquests col•lectius.

Des de CCOO de Catalunya demanem:
– Seguretat i protecció pels treballadors i treballadores amb discapacitat: Feines estables, equips de protecció i test ràpids de COVID 19
– Respecte a les necessitats de les dones i nenes amb discapacitat, sobre tot les més vulnerables, com són les víctimes de violència masclista.
– Actuar sobre la bretxa digital entre les persones amb diversitat funcional, persones que no tenen ni competències, ni recursos per a l’ús de les vies telemàtiques.
– Incloure en el marc de les propostes a concertar al Diàleg Social a Catalunya les imprescindibles millores legislatives i accions per redreçar la situació de discriminació laboral i social que pateixen les persones amb discapacitat.

Del projecte CCOOmics: