Professorat d’Ensenyament Reglat Concertat. Conveni de Catalunya

 

HORES LECTIVES

HORES NO LECTIVES

SETEMBRE

DLL

DM

DC

DJ

DV

DS

DG

       
 

1

2

3

4

5

6

       

7

8

9

10

11

12

13

       

14

15

16

17

18

19

20

       

21

22

23

24

25

26

27

       

28

29

30

               

OCTUBRE

     

1

2

3

4

       

5

6

7

8

9

10

11

       

12

13

14

15

16

17

18

       

19

20

21

22

23

24

25

       

26

27

28

29

30

31

         

NOVEMBRE

           

1

       

2

3

4

5

6

7

8

       

9

10

11

12

13

14

15

       

16

17

18

19

20

21

22

       

23

24

25

26

27

28

29

       

30

                   

DESEMBRE

 

1

2

3

4

5

6

       

7

8

9

10

11

12

13

       

14

15

16

17

18

19

20

       

21

22

23

24

25

26

27

       

28

29

30

31

             

GENER

       

1

2

3

       

4

5

6

7

8

9

10

       

11

12

13

14

15

16

17

       

18

19

20

21

22

23

24

       

25

26

27

28

29

30

31

       

FEBRER

1

2

3

4

5

6

7

       

8

9

10

11

12

13

14

       

15

16

17

18

19

20

21

       

22

23

24

25

26

27

28

       

MARÇ

1

2

3

4

5

6

7

       

8

9

10

11

12

13

14

       

15

16

17

18

19

20

21

       

22

23

24

25

26

27

28

       

29

30

31

               

ABRIL

     

1

2

3

4

       

5

6

7

8

9

10

11

       

12

13

14

15

16

17

18

       

19

20

21

22

23

24

25

       

26

27

28

29

30

           

MAIG

         

1

2

       

3

4

5

6

7

8

9

       

10

11

12

13

14

15

16

       

17

18

19

20

21

22

23

       

24

25

26

27

28

29

30

       
 

31

                   

JUNY

 

1

2

3

4

5

6

       

7

8

9

10

11

12

13

       

14

15

16

17

18

19

20

       

21

22

23

24

25

26

27

       

28

29

30

               

DIES LECTIUS: 181

DIES NO LECTIUS: 13

TOTAL

194

El 22 de juny és l’últim dia de classes

Restar 2 dies de festes locals + 3 dies de lliure disposició = 5

189

 

Dies no lectius 3 supòsits

h. treballades en dies NO lectius

(13 x 4,5,6)

h. treballades en dies lectius

((181 – 5) x 6)

h. totals treballades

Resten fins a 1190 h. de conveni

h. NO lectives de lliure disposició:

– avaluacions

– reunions

– claustres

– h. de formació …

4h. per dia

52

1.056

1.108

82

5h. per dia

65

1.056

1.121

69

6h. per dia

78

1.056

1.134

56

*Recordeu que el màxim d’hores lectives és de 25h. a la setmana a Primària, 24h. a Secundària i postobligatòria i per als tutors d’aquests últims nivells de 23h.

Personal d’Administració i Serveis (PAS) Reglat Concertat

 

Hores Jornada

SETEMBRE

DLL

DM

DC

DJ

DV

DS

DG

 
 
 

1

2

3

4

5

6

 

7

8

9

10

11

12

13

 

14

15

16

17

18

19

20

 

21

22

23

24

25

26

27

 

28

29

30

         
               

OCTUBRE

     

1

2

3

4

 

5

6

7

8

9

10

11

 

12

13

14

15

16

17

18

 

19

20

21

22

23

24

25

 

26

27

28

29

30

31

   

NOVEMBRE

           

1

 

2

3

4

5

6

7

8

 

9

10

11

12

13

14

15

 

16

17

18

19

20

21

22

 

23

24

25

26

27

28

29

 

30

             

DESEMBRE

 

1

2

3

4

5

6

 

7

8

9

10

11

12

13

 

14

15

16

17

18

19

20

 

21

22

23

24

25

26

27

 

28

29

30

31

       

GE

NER

       

1

2

3

 

4

5

6

7

8

9

10

 

11

12

13

14

15

16

17

 

18

19

20

21

22

23

24

 

25

26

27

28

29

30

31

 

FE

BRER

1

2

3

4

5

6

7

 

8

9

10

11

12

13

14

 

15

16

17

18

19

20

21

 

22

23

24

25

26

27

28

 

MARÇ

1

2

3

4

5

6

7

 

8

9

10

11

12

13

14

 

15

16

17

18

19

20

21

 

22

23

24

25

26

27

28

 

29

30

31

         

A

BRIL

     

1

2

3

4

 

5

6

7

8

9

10

11

 

12

13

14

15

16

17

18

 

19

20

21

22

23

24

25

 

26

27

28

29

30

     

MAIG

         

1

2

 

3

4

5

6

7

8

9

 

10

11

12

13

14

15

16

 

17

18

19

20

21

22

23

 

24

25

26

27

28

29

30

 

31

             

JUNY

 

1

2

3

4

5

6

 

7

8

9

10

11

12

13

 

14

15

16

17

18

19

20

 

21

22

23

24

25

26

27

 

28

29

30

         

JULIOL

     

1

2

3

4

 

5

6

7

8

9

10

11

 

12

13

14

15

16

17

18

 

19

20

21

22

23

24

25

 

26

27

28

29

30

31

   

DIES LECTIUS: 181

DIES NO LECTIUS: 49

TOTAL

230

El 22 de juny és l’últim dia de clases

Restar 2 dies de festes locals, 12 dies a repartir entre Nadal, setmana Santa i Ponts, 7dies (4 decideix empresa i 3 grup treballadors/es)

209

 

SOBRE LA JORNADA:

 • CÒMPUT ANUAL : 1.540 hores
 • JORNADA SETMANAL: 37.5 hores
 • JORNADA EN DIES LECTIUS: no ha d’excedir de 8 hores i de 4 hores la dels dissabtes, que en cas de treballar-los, correspon cada 2 setmanes 1 dissabte lliure.
 • JORNADA EN DIES NO LECTIUS: són els corresponents al període de vacances escolars i ha de ser de 6 hores i continuada.
 • ELS MESOS DE JULIOL I AGOST es faran 48 hores ininterrompudes de descans setmanal.

SOBRE VACANCES:

 • Per cada any complert de servei actiu 1 mes retribuït, preferentment al juliol o agost.
 • Entre Nadal, Setmana Santa i Ponts es disposa de 12 dies laborables.
 • 7 dies laborables de descans retribuït, 4 dels quals seran determinats per l’empresa i 3 pels treballadors a l’inici del curs escolar.

CÀLCUL ANUAL. CAL SUMAR:

 1. Total de dies lectius x hores jornada diària
 2. Dies no lectius x 6 hores jornada màxima
 3. Dissabtes (si es treballa) x 4 hores jornada màxima

SOBRE ELS PERMISOS RETRIBUÏTS:

Poden absentar-se del treball, amb dret a remuneració i amb avís i justificació prèvia, per qualsevol dels motius següents:

 • Quinze dies en cas de matrimoni o de constitució legal de parella de fet. S’inicia el primer dia laborable posterior al fet causant. Per acord es podrà gaudir en altre període que no sigui immediatament posterior al casament o constitució de la parella.
 • Tres dies en cas de naixement d’un fill, defunció, accident o malaltia greu, hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització que necessiti repòs domiciliari, de parents de fins al segon grau de consanguinitat o afinitat. En el supòsit d’hospitalització, el dia d’inici del permís podrà ser qualsevol, mentre duri aquella. Quan per aquest motiu el treballador/a necessiti fer un desplaçament fora de la província, el termini serà de cinc dies.
 • Un dia per trasllat de domicili habitual si el nou domicili s’ubica en una distància de fins a 10Km i 2 dies si la distància és superior a 10Km.
 • Un dia per casament d’un fill, germà o familiar de primer grau de consanguinitat o afinitat.
 • Pel temps indispensable per al compliment d’un deure de caràcter públic i personal. Quan consti en una norma legal o convencional un període determinat, caldrà atenir-se al que aquesta disposi en quant a durada de l’absència i a la seva compensació econòmica.
 • Tot el personal tindrà dret al permís retribuït per a l’assistència a un consultori mèdic, i pel temps que aquesta assistència requereixi. També es donarà aquest permís per acompanyar a un familiar fins al primer grau de consanguinitat o afinitat, amb justificació posterior.
 • Pel temps necessari per la realització d’exàmens prenatals i tècniques de preparació al part.
 • Els treballadors/es pares, mares o tutors/es legals, disposaran de 2 permisos de fins a 3 hores cadascun, cada curs escolar, per assistir a entrevistes amb el personal docent i/o tècnic del centre on estudia el fill o filla sempre i quan aquests cursin les etapes d’infantil o primària o secundària, amb la justificació posterior d’aquesta entrevista

SOBRE ELS PERMISOS NO RETRIBUÏTS:

Tot el personal podrà sol·licitar fins a 15 dies de permís sense sou, per any, que hauran de ser-li concedits si es fa amb un preavís de 5 dies.

SOBRE LA LACTÀNCIA:

Per lactància d’un fill menor de 9 mesos, tindran dret a 1 hora d’absència del treball, retribuïda, que podran dividir en 2 fraccions. Per la seva voluntat, podran substituir aquest dret per una reducció de la jornada normal en un hora amb la mateixa finalitat o acumular en jornades complertes aquesta hora de reducció de la jornada de treball.

En cas que el treballador o treballadora optés per l’acumulació, aquesta serà de 20 dies laborables a gaudir, llevat del pacte entre les parts, immediatament després de la finalització del permís de maternitat, una vegada hagués gaudit de les vacances a les que pogués tenir dret, si s’escau. En cas de part múltiple es multiplica per nombre de fills que es tingui. L’esmentat permís no podran gaudir-lo simultàniament els dos cònjuges.

   
image_print
Comparteix.

Comentaris tancats.

Ús de galetes

Aquest lloc web empra galetes per a una millor experiència d'usuari. Accedeix a l'enllaç de política de cookies per a més informació.

ACEPTAR
Aviso de cookies