Davant la proximitat de l’hivern i la baixada de temperatures, CCOO denuncia la manca d’instruccions i/o d’un protocol de ventilació a les aules i d’altres espais educatius.

#NiInfectadesNiCongelades

Arran de les evidències que la Covid-19 es transmet per aerosols en espais tancats, CCOO Educació va endegar la campanya #NiInfectadesNiCongelades perquè el Departament elabori un protocol de ventilació a les aules i altres espais dels centres educatius.

CCOO PRESENTA MOCIONS ALS AJUNTAMENTS I CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT, ALT PENEDÈS, ANOIA I  GARRAF EXIGINT SEGURETAT ALS CENTRES EDUCATIUS

El sindicat intercomarcal de CCOO d’Educació demana al Departament d’Educació que elabori un protocol de ventilació que tindrà una decisiva incidència sobre la salut de l’alumnat i el personal treballador dels centres educatius.

Sabem que la covid-19 es transmet per aerosols en espais tancats i, aquest element obliga a adoptar mesures concretes amb relació a la ventilació dels espais tancats per evitar l’alta concentració de virus en suspensió i el contagi. Extrapolant les recomanacions que fa l’Institut de Diagnòstic Ambiental i Estudis de l’Aigua, IDAEA-CSIC, per dimensió i ocupació de les nostres aules, la gran majoria amb sobreràtios, més enllà de l’obertura de finestres, caldria una renovació de l’aire 15 vegades per hora.

La ventilació mecànica és una opció alternativa i ofereix avantatges, com adequar-se amb independència de les variacions atmosfèriques, economia en el cost de la instal·lació atenent a la seva rendibilitat tèrmica, ventilació permanent amb cabals necessaris de l’ordre que es vulgui, expulsió controlada de l’aire viciat i facilitat de muntatge i inspecció.

CCOO demanem que el plens dels Ajuntaments, en la seva funció de protecció de la salut de les persones dels centres educatius (infants, joves i adults que formen part de l’alumnat, de tots els treballadors i treballadores dels centres docents, dels familiars i de tota la societat en el seu conjunt) aprovin la nostra moció  i en aquest sentit, exigim al Departament d’Ensenyament de la Generalitat, que:

  • Implementi  la ventilació mecànica als centres educatius.
  • Faciliti l’ocupació d’espais alternatius, que els ajuntaments han posat a disposició, quan sigui necessari i promogui la realització d’activitats a l’exterior, quan les condicions climatològiques ho permetin.
  • Proporcioni els EPIs respiratoris suficients per al conjunt de treballadors i treballadores dels centres educatius
  • Augmenti el pressupost de neteja i desinfecció.
MOCIONS-REGISTRADES

image_print
Comparteix.

Comentaris tancats.