#NiInfectadesNiCongelades. Seguim al BARCELONÈS!

La campanya #NiInfectadesNiCongelades continua al BARCELONÈS les accions iniciades al BAIX LLOBREGAT, ALT PENEDÈS, ANOIA I GARRAF.

educaccio.cat/ves102180

CCOO hem dut a terme diverses accions al Barcelonès en el marc de la campanya #NiInfectadesNiCongelades

  • Hem presentat una proposta al SSTT Barcelona Comarques
  • N’hem presentat una altra al Consorci d’Educació Barcelona
  • Hem participat en diversos mitjans
  • I hem elevat la qüestió al Consell Escolar de Barcelona

Més informació:

Ni infectades, ni congelades. Als centres educatius cal VENTILACIÓ MECÀNICA

#NiInfectadesNiCongelades. Ens posem en marxa: BAIX LLOBREGAT, ALT PENEDÈS, ANOIA I GARRAF