1

Reclamació al SEPE de quantitat no cobrada a l’estar afectat per ERTO en jornada parcial i tenir una altra feina

Els treballadors/es que al març van ser afectats per ERTO i que compatibilitzaven amb altres feines, podran reclamar la quantitat que no van percebre, ja que se’ls hi va aplicar la proporcionalitat de la jornada treballada  i no afectada per ERTO. És a dir, podran reclamar la diferència no cobrada fins al 70% de la base reguladora.

La reclamació es farà a través de la seu electrònica del SEPE fins al 30 de juny. 

Ara per ara encara no han penjat el document per fer la reclamació, us informarem quan estigui disponible.