1

La reforma d’FP la decidim els equips docents!

CCOO facilita un model d’escrit per mantenir la planificació curricular vigent  el curs vinent, competència dels equips docents.

CCOO hem expressat amb claredat les nostres propostes quant a les necessitats de la Formació Professional  i el nostre desacord vers la Reforma curricular de l’FP

El que la Formació Professional necessita

No a la reforma curricular d’FP tirada endavant pel Departament sense consens i en situació d’emergència sanitària educativa

Els equips docents ens empoderem i decidim la no aplicació dels nous currículums el curs 2020-2021. Aquí teniu un model d’escrit que us ajudarà: Proposta escrit