La formació artística en perill d'extinció

Educació pretén externalitzar una molt bona part de la formació específica de les titulacions dels ensenyaments artístics i establir un paral·lelisme amb l’FP Dual, deixant-la en mans d’empreses inexistents o simulades.

El Departament fa anys que experimenta amb els currículums dels cicles formatius artístics ideant la fórmula i la denominació per assimilar-los a la modalitat dual, aplicable exclusivament a la Formació Professional, tractant de fer adaptacions en el camp de les arts que és molt peculiar, on les empreses són molt escasses i predominen els tallers i estudis d’artistes, per impartir fora l’escola una quarta part del currículum.

Durant aquest curs s’ha presentat a les coordinacions de cada família professional la proposta de reforma curricular, amb la creació d’un nou mòdul de 150 hores de ‘formació en l’entorn professional’ -FEP- que es farà a l’empresa, a expenses de disminuir les hores curriculars dels mòduls específics de cada titulació i es realitzarà juntament amb el mòdul obligatori de ‘formació en centres de treball’ -FCT- que tindrà un increment d’hores considerable fins a arribar a les 300 hores el curs vinent quan ara tenia una mitjana de 100 hores de durada; s’arribarà a les 450 hores fora l’escola d’art, 400 hores més del mínim de pràctiques que s’estableix en els Reial Decrets (50 hores). És un canvi molt notable i sobtat el que es proposa a Catalunya, que és en general quadruplicar les hores que actualment es fan a l’empresa. Per una FCT de qualitat cal que el teixit productiu del sector se’n pugui fer càrrec d’aquestes pràctiques amb qualitat i garanties formatives i que els centres tinguin els recursos suficients per fer-ne el seguiment.

Fins al moment, la proposta curricular ha estat assajada en dues titulacions amb resultats no satisfactoris realitzant l’alumnat altres tasques de les pactades inicialment amb l’empresa no corresponents als mòduls específics artístics. 

La solució de l’administració davant l’escassetat d’empreses artístiques per realitzar les pràctiques obligatòries i el nou mòdul FEP passa per proposar als centres la simulació d’entorns i de projectes professionals, en lloc de potenciar la formació artística als tallers i estudis de les escoles d’art, el seu entorn més professional.

Per CCOO aquest increment d’hores curriculars fora de l’escola d’art posa en perill la formació artística pública i les plantilles docents d’algunes especialitats, n’és un indicador que no surtin publicades en l’actual convocatòria d’oposicions places d’especialitats com ara Dibuix tècnic, Dibuix artístic, Fotografia, Organització industrial i legislació.

El model i la relació entre el teixit productiu i creatiu i les escoles d’art no pot emular el model de la formació professional inicial, i necessita una vinculació més estreta entre els Departaments d’Educació, Treball i Cultura per potenciar la creació artística i preservar les tècniques i la formació que s’imparteixen a les escoles.

Cal més inversió per les escoles d’art amb un pressupost estable que es pot finançar amb les matrícules que paga l’alumnat que cursa els estudis superiors artístics i no s’inverteix en l’adequació dels centres, com hem vist darrerament amb el tancament d’aules i tallers per oblit i deixadesa de l’administració, com el tancament sobtat a mitjans del curs passat d’aules a l’escola Pau Gargallo de Badalona.

La mala gestió dels darrers anys de les arts plàstiques i del disseny ha estat denunciada en repetides ocasions per CCOO Educació per la manca d’inversió, de decret de l’ESDAP i de regulació dels ensenyaments superiors d’arts plàstiques i disseny i la inexistència de l’Institut Superior de les Arts previst per la LEC pel 2017. 

D’altres entitats com el CONCA i l’Agència de Qualitat Universitària han posat també el focus en les carències de la gestió en aquesta àrea.

CCOO hem sol·licitat urgentment una mesa sectorial per abordar aquesta reforma i continuarem organitzant als i les docents de les escoles en les assemblees iniciades el curs passat per traslladar les propostes a les meses de negociació.

Si voleu debatre amb nosaltres sobre les necessitats i les propostes contacteu amb el vostre referent de CCOO a centre.

Comparteix.

Comentaris tancats.