CCOO al·leguem en contra d’aquesta reforma imposada, uneix-t’hi i al·lega!

El Departament tira endavant amb el procés a nivell normatiu de la Reforma curricular de l’FP i de la regulació d’FP a distància , després d’imposar-la als centres educatius mitjançant les orientacions als centres educatius per a organitzar els cicles formatius 2020/2021, tirant pel dret i saltant-se les Bases per al model català d’FP Dual i posant les direccions dels centres i els equips docents entre l’espasa i la paret:

Educació inicia una reforma exprés transcendent pel model d’FP eludint el debat amb un excepcional tràmit administratiu

El 24 de novembre s’ha posat a informació pública el projecte d’ordre en tràmit, amb l’anomalia i excepcionalitat de no comptar amb el dictamen del Consell Escolar de Catalunya (com sempre es fa), menystenint així la participació i el debat necessari en la comunitat educativa.

Projectes d’ordre en tràmit del currículum dels cicles formatius i de la modalitat d’FP no presencial

Fins al dia 17 de desembre  pots fer les observacions, suggeriments o al·legacions telemàticament mitjançant la petició genèrica adreçades al Departament d’Educació amb la sol·licitud disponible a Tràmits Gencat http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Peticio-generica indicant com assumpte «Al·legacions al Projecte d’ordre de modificació currículum fpi – DGFPIERE» o «Al·legacions al Projecte d’ordre de fpi no presencial – DGFPIERE

PASSOS AL·LEGACIONS

Fins al dia 17 de desembre pots fer les observacions, suggeriments o al·legacions telemàticament mitjançant
la petició genèrica adreçades al Departament d’Educació amb la sol·licitud disponible a Tràmits Gencat http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Peticio-generica indicant com assumpte «Al·legacions al Projecte d’ordre de modificació currículum fpi – DGFPIERE» o «Al·legacions al Projecte d’ordre de fpi no presencial – DGFPIERE

1 – Petició genèrica
2- Per internet – exemple de presentar sense signatura electrònica
3- Descarregar el formulari, emplenar i validar, Enviar a tramitar i rebre acusament de rebuda

(Si tens problemes de visualització, descarregar el PDF i obre’l amb un programa específic. Alguns navegador no reprodueixen correctament aquests pdfs)

4- Abans d’enviar, recordar que al “codi personal” cal posar:
“Al·legacions al Projecte d’ordre de modificació currículum fpi – DGFPIERE”
“Al·legacions al Projecte d’ordre de fpi no presencial – DGFPIERE”

Segons la “Memòria General”, la DGFPiERE pretén “eliminar la dispersió que hi ha actualment i universalitzar l’oferta ordinària i dual a tots els centres que imparteixen formació professional”, tot això en un sol curs acadèmic, fent cas omís al “Document de bases per al model català de Formació Professional Dual” en el sentit de que l’oferta a més d’atendre la demanda de les persones i les empreses, s’ha d’ajustar a les necessitats dels sectors i dels territoris. I que s’ha de poder desplegar per  tot el territori, de manera progressiva, d’acord amb les necessitats que sorgeixin de la prospecció, amb la dotació pressupostària corresponent i amb els criteris generals de planificació que marca l’Agència del SFiQP.

Documents de bases per al model Català de Formació Professional Dual

L’objecte de l’ordre es presenta com una modificació de la distribució horària interna de l’alumnat que cursa els cicles formatius i un ajustament del currículum dels actuals cicles formatius, quan és una autèntica reforma de l’FP a cost zero, atès que s’articula un currículum únic d’FP i es generalitza l’FP Dual sense prospectiva, progressivitat ni recursos.

“La Memòria d’avaluació de l’impacte de les mesures proposades” esmenta l’increment de les hores del mòdul Formació en Centres de Treball (FCT) com un petit increment (quan en alguns cicles formatius l’increment és força notable), increment que tenim en compte la situació covid-19 i les instruccions de la mateixa DGFPiERE encaminades a la superació del mòdul van en el sentit de cursar-lo amb menys hores a l’empresa o substituir-lo pel mòdul de Síntesi o Projecte. Tot plegat  entra en contradicció també amb el pilotatge de l’aplicació de la reforma, a realitzar aquest curs 2020/2021, quan no és possible l’aplicació d’aspectes com aquest, el pilotatge queda invalidat i les valoracions i conclusions que el Departament en pugui extraure.

La mateixa Memòria cita que  s’assegura el càlcul global de la plantilla, obviament no poden assegurar el càlcul de plantilla per especialitats (així no es pot assegurar la plantilla d’un centre específicament) i  tampoc esmenta en cap moment l’impacte  de que la UF1 “Incorporació al treball” del mòdul transversal Formació i orientació laboral (FOL)  es queda amb la meitat d’hores (33 hores) que passen al mòdul de Projecte o Síntesi. El mòdul de FOL és l’únic garant del coneixement del dret laboral de l’alumnat d’FP i alhora té  un fort contingut d’orientació professional.

CCOO Educació et convidem a fer-ho, com a direcció de centre, departament o a títol personal. Et compartim el fonament de les nostres al·legacions, les nostres raons  i posicionament en contra d’aquesta Reforma i posicionaments respecte la modalitat a distància:

No a la reforma curricular d’FP tirada endavant pel Departament sense consens i en situació d’emergència sanitària educativa

CCOO dona la cara pel professorat de FP

CCOO critica el Departament d’Ensenyament per ofegar el creixement de l’Institut Obert de Catalunya (IOC)

image_print
Comparteix.

Comentaris tancats.