Dijous, 4 de Juny de 2020, a petició de CCOO, hem tingut reunió del Comitè de Salut del CEB per parlar del Pla de reobertura dels centres educatius municipals a la fase 2.

L’ordre del dia ha seguit el demanat pel nostre sindicat, i els punts tractats han estat:

1. Relació de baixes motivades pels casos possibles i confirmats de la covid-19.

2.Plans de contingència de cada centre educatiu municipal.

Els plans d’obertura dels centres els estan elaborant els equips directius, en base a les instruccions del departament d’educació i amb el seguiment i suport d’Inspecció.

CCOO continuem dient com a les altres reunions que tot això no ha de recaure sobre les direccions.

3.Supervisió i seguiment del SPP i de la Inspecció educativa dels plans de contingència de cada centre educatiu

El Servei de Prevenció del CEB no està fent aquest seguiment, perquè comenten que no els pertoca, que és tasca d’Inspecció.

Si algun centre no té un suport i seguiment adequat per part de la seva inspecció, recomanen fer instància a la inspecció en Cap i a la Gerent del CEB.

4.Avaluació de riscos de cada centre de treball

Des del Servei de Prevenció es diu que l’avaluació de riscos dels centres ja està feta, i que no cal fer una específica ara. Consideren que la situació creada per la covid-19 és una alerta sanitària, no un risc laboral. Així diuen que la  protecció davant el coronavirus ha de formar part del Pla de reobertura de centre seguint les instruccions que han rebut els centres.

CCOO demanem que es contempli aquesta situació de possibles contagis en l’avaluació de riscos de cada centre, degut a les diferències de llocs de treball i centres.

5.Formació i assessorament per part del Servei de Prevenció Propi de la inspecció  al personal, per concretar i adaptar les instruccions a cada centre.

Des del CEB es considera que ja s’ha fet, amb totes les instruccions i informació que s’ha fet arribar als centres. Els centres que ho sol·liciten, sí que reben assessorament.

Des de CCOO remarquem que informació no és igual a formació, i que no hi ha cap garantia que tot el personal tingui la informació, ja ni parlar de formació, necessària.

Insistim en què la formació és una obligació per part de l’empresa, i que si ara per la precipitació en la reobertura no és possible, s’ha de garantir abans de l’inici del curs escolar vinent, per a tot el personal i en especial per a direccions i coordinadors de Riscos Laborals dels centres.

6.Identificació de tasques en les que no es podrà respectar la distància de seguretat.

Insisteixen que això forma part del Pla d’obertura de cada centre , i per tant és el centre qui ho ha de fer.

CCOO Tornem a remarcar que no ha de recaure en el centre i es necessita formació i assessorament.

7.Garantir el distanciament físic de 2 metres.

Això també afirmen que ha de ser el centre qui ho asseguri. El Pla d’obertura ho ha de contemplar.

CCOO remarquem que en el cicle de 3 a 6 anys i en altres casos no es pot mantenir el distanciament físic i que per aquest motiu les proteccions individuals han de ser les més segures.

8.Relació de materials de protecció que es distribuiran a cada centre.

El responsable dels materials de protecció és el Departament d’Ensenyament, en el moment de la reunió, el CEB no disposa encara del llistat de materials que es distribuiran.

CCOO diem que obrint dilluns els centres ja hauríem de disposar d’aquesta informació.

9.Cartells i infografies recordant la importància de seguir les mesures de prevenció

10.Detallar els processos de ventilació, neteja i desinfecció d’espais compartits i zones comunes

El CEB diu que als centres ja s’han fet les neteges amb els productes autoritzats.

La ventilació s’aconsella natural ja que no està garantida la neteja dels filtres de l’aire condicionat i algunes informacions diuen que no es recomanable utilitzar-lo.

CCOO diem que hi ha espais que no es poden ventilar naturalment i que en aquesta època fa molta calor per a no poder utilitzar els aires forçats. Demanem que donin instruccions sobre els aparells d’aire.

11.Ús d’espais

Ha d’estar contemplat en el Pla de centre. En principi en aquest final de curs no ha d’haver gaire problema, ja que no tots els alumnes es reincorporaran i ho poden fer de forma esglaonada. És un tema a estudiar per al curs vinent, en funció del model d’atenció que finalment es decideixi.

12.Disminuir la càrrega de feina que s’està donant en aquesta situació

El CEB contesta que és una situació excepcional la que estem vivint tots, no només el personal relacionat amb l’educació, i que hem de fer front. I que, en principi, el personal educatiu no tindrà sobrecàrrega amb la reobertura de centres, perquè les hores de treball presencial (si és el cas), més el telemàtic no ha de superar la jornada laboral normal.

Des de CCOO insistim en què ja s’ha donat aquesta sobrecàrrega, situació que es pot ampliar amb el treball presencial. I que com a risc psicosocial, és obligació de l’empresa tenir cura i posar mesures correctores.

13.Actuacions fetes fins ara per a la detecció, seguiment, adequació de llocs de treball  o no incorporació de persones de risc.

Les dades del qüestionari són:

30% personal vulnerable (en espera de valoració final).

65,5 % personal no vulnerable.

4,5% personal que no ha contestat a l’enquesta (i es considera no vulnerable).

Sobre les persones que segons el qüestionari queden dintre del grup de risc, encara no s’ha començat a treballar. Està previst pel CEB contractar els serveis d’una empresa externa que ajudi a fer les valoracions.

S’anirà fent, i aquestes persones no s’han de reincorporar presencialment fins a passar pel servei de prevenció.

14.Torn obert de paraules

Ens comuniquen que disposaran d’una persona més per ajudar al departament de Riscos Laborals i que han de demanar personal per al departament degut a la gran feina que s’ha de fer en aquests moments.

CCOO lloem aquesta decisió ja que vam demanar més personal en les diferents reunions de salut i finalment vam fer un escrit a la Gerent del CEB, la Mercè Massa, per demanar-li la necessitat de suport per al departament de Riscos Laborals.

INSTÀNCIA MERCÈ MASSA

image_print
Comparteix.

Comentaris tancats.

Ús de galetes

Aquest lloc web empra galetes per a una millor experiència d'usuari. Accedeix a l'enllaç de política de cookies per a més informació.

ACEPTAR
Aviso de cookies