Avui, 13 de maig de 2020 hem tingut una Mesa Sectorial amb el Departament per parlar de les resolucions sobre l’Actualització i modificació de dades de la borsa docent, sobre les Adjudicacions d'estiu i sobre els Criteris de Plantilles d’escoles i instituts pel curs vinent 20-21.

Actualització i modificació de dades de la Borsa docent:

El punt més nou és, com ja vam anunciar, que quedaran incloses a la Borsa les persones inscrites a l’última convocatòria oberta, d’abril de 2019 a 15 de març de 2020, que compleixen tots els requisits i tenen serveis prestats. Des de CCOO hem demanat que també s’hi incloguin les persones que no tinguin serveis prestats. El Departament ha dit que les afegirien.

Adjudicacions d'estiu

Valorem la presència d’algunes millores en la resolució de les adjudicacions provisionals d’estiu que van en la línia del que sempre hem demanat des de CCOO. No obstant això, estem globalment en desacord amb aquesta resolució, perquè es mantenen aspectes molt negatius per al conjunt del personal docent, com són els perfils, les entrevistes i la manera com es poden decidir les continuïtats o les no continuïtats, que, a més a més, compliquen i allarguen el procés. Aquests procediments poden comportar casos molt greus de discriminació o d’abús per la possibilitat d’arbitrarietat i subjectivitat que comporten.

Creiem que és important que, després de les moltes denúncies fetes per CCOO, el Departament s’hagi adonat finalment de la situació, tal com ha exposat a la Mesa, però el problema no queda ben resolt en la resolució de les adjudicacions que es publicarà. Cal anar més enllà i modificar completament els decrets de plantilles i de direccions. 

Des de CCOO també volem expressar la queixa per la celebració tardana de la Mesa, fet que ha impedit l’acceptació per aquest curs d’algunes de les peticions que hem plantejat, tal com ha quedat manifestat en les respostes de l’administració.

Les novetats més importants són:

 • La tramitació per mitjans telemàtics de tot el procés d’adjudicacions. 
 • La supressió de la participació obligatòria per part de les persones interines amb serveis prestats. Des de CCOO hem demanat que s’eliminés també l'obligatorietat de sol·licitar un nombre mínim de peticions, tant a sencera com a mitja jornada. La resposta del Departament ha estat un compromís ferm per fer-ho en les següents adjudicacions, però no garantit ara, a causa de dificultats per fer canvis informàtics a l’aplicatiu. Tanmateix, hem demanat que no s’assignin d’ofici places als llocs itinerants ZER i que aquests llocs s’hagin de demanar expressament tal com es fa amb els de CMC, CFA i CEE. Segons el Departament, ha estat un problema de calendari no poder fer-ho ara de la manera que proposem.  
 • La comunicació als docents que no siguin subjecte de propostes de continuïtat.
 • El requisit d’un procediment previ a la proposta de no continuïtat, que permeti a la persona afectada millorar la seva activitat docent. El Departament donarà instruccions molt clares a la Inspecció per evitar males pràctiques, com les que hem denunciat reiteradament des de CCOO.
 • Pel que fa a les entrevistes, el Departament ha introduït algun canvi en el redactat com que “l’entrevista no pot versar sobre aspectes personals”. Però, davant de les nostres advertències que aquesta frase no era en absolut suficient per evitar les situacions de discriminació que s’han donat i que, encara es poden donar amb més intensitat a partir d’ara, per exemple, en els col·lectius de risc davant del Covid19, el Departament ha garantit que donaria instruccions precises a les direccions i a la inspecció per evitar discriminacions.
 • A les comissions de servei, es tindran en consideració les circumstàncies personals ocasionades per la pandèmia de la COVID-19.

Calendari: Segons les previsions del Departament, el procés s’iniciarà la segona quinzena de maig i finalitzarà amb la llista definitiva de destinacions a finals de juliol. 

Des de CCOO, a més a més, hem demanat, sense acceptació per part del Departament:

 • La justificació per escrit del motiu de la no proposta de continuïtat, a petició de la persona interessada, amb l’objectiu d’evitar abusos, especialment en les circumstàncies actuals (dones embarassades o amb reducció per cura, persones majors de 60 anys, col·lectius vulnerables…).
 • La possibilitat de participar en les adjudicacions per més d’un cos si es tenen les titulacions pertinents. L'administració ha respost que equivaldria a poder obtenir dues vacants, amb la posterior renuncia a una d’elles, fet que podria causar perjudici a terceres persones.
 • Les places de perfils que no es proposin dins dels terminis o que quedin desertes després de realitzar entrevistes s’adjudiquin en fase d’elecció defensant que, mentre existeixin places perfilades, aquestes s'assignin sempre per fase d’elecció i no a proposta. 

Formulari d’inscripció a la informació sobre les Adjudicacions Provisionals d’Estiu

Criteris generals per la confecció plantilles d’escoles i instituts

Es mantenen els criteris per calcular les plantilles pel curs vinent 20-21 de tots els centres i estudis (Infantil, Primària, ESO, Batxillerat i FP). El Departament ha presentat una resolució de confecció de les plantilles pel curs vinent idèntica a la d’aquest curs, al·legant que la prioritat era tenir una proposta inicial de plantilla estructural diferenciada de les ampliacions que se’n derivin de la situació generada per la Covid-19. Segons el Departament, les ampliacions de personal es decidiran centre a centre en funció de les necessitats que es determinin pel pròxim curs.

Des de CCOO, reiterem la petició de recuperació de les condicions de treball anteriors a les retallades i demanem una Mesa Sectorial per parlar de les condicions que es produirà l’inici del curs vinent. 

Altres demandes:

 • Petició de Meses: d’FP, d’Adults i de negociació de les condicions de Teletreball. 
 • Ajornament de les oposicions a juny de 2021 per la situació tan complicada que es preveu a inici de curs. La negativa del Departament ha estat clara i contundent. 
 • Nomenament mes de juliol: Demanem de nou que es flexibilitzin els requisits. El Departament ho està analitzant. De moment, es mantenen els requisits, si no hi ha noves instruccions.   
 • Petició d’un permís retribuït per atendre persones dependents a càrrec a causa de la situació generada per la Covid-19. 
 • Petició per recuperar la possibilitat de finalització de reduccions de jornada i excedències, especialment quan la situació familiar ha canviat per culpa de la Covid-19.
 • Petició de pagament immediat de les dietes a les persones membres de tribunals de les darreres oposicions. El Departament ja ho està gestionant amb les persones afectades. 
 • Reconeixement de les tasques telemàtiques com a formació TIC.
 • Denúncies de determinades situacions que s’han donat d’excés d’exigència en el teletreball per part d’algunes direccions, de sobrecàrrega de treball en el personal docent d’alguns centres com els d’FP (exigència d’auditories, activitats extraordinàries…) i de la situació insostenible de l’IOC en aquest tercer trimestre.
Comparteix.

Comentaris tancats.

Ús de galetes

Aquest lloc web empra galetes per a una millor experiència d'usuari. Accedeix a l'enllaç de política de cookies per a més informació.

ACEPTAR
Aviso de cookies