Anem molt tard per parlar de teletreball docent. El Departament ja ha fet  públiques les Instruccions del curs 2020-2021 i el document “Preguntes més freqüents i Guia per elaborar el pla d’organització dels centres educatius per al curs 2020-2021

A la Mesa, al primer punt de l’ordre del dia sobre criteris i condicions de l’activitat telemàtica del personal docent, la Directora General d’Innovació, Recerca i Cultura Digital, Mar Camacho, ha informat del Pla estratègic del Departament per facilitar la competència digital de docents i alumnat i el  Director General de Professorat, Ignacio Garcia Plata, ha emplaçat a la part sindical a una Mesa tècnica a celebrar-se la setmana vinent per tractar les condicions de teletreball docent.

Des de CCOO durant el tancament dels centres educatius vam reclamar el dret a negociar el teletreball d’emergència. Veure el Decàleg del teletreball d’emergència a l’entorn educatiu en el qual es proposava la creació d’una comissió avaluadora que fes l’estudi de com s’havia implementat i que fos un dels punts de partida de la negociació.

En el cas que es torni a produir una situació de confinament de cap manera pot quedar en suspensió cap dret laboral i és absolutament imprescindible establir un permís retribuït de conciliació, com demanàrem des del primer moment del confinament.

Pensem que aquesta mesa arriba molt tard, atès que ja s’han fet arribar als centres les Instruccions del curs 2020-2021 i el document “Preguntes més freqüents i Guia per elaborar el pla d’organització dels centres educatius per al curs 2020-2021”, on es donen orientacions sobre el caràcter híbrid (presencial i no presencial) en els ensenyaments postobligatoris i hi surten exemples com el nombre de controls de seguiment virtual individualitzats a fer per setmana. Tots aquests aspectes afecten la confecció d’horaris i a la planificació dels centres, per això hem reclamat celeritat en la negociació col·lectiva amb els representants dels treballadors i treballadores respecte a les condicions del teletreball (col·lectius afectats, durada, càrrega de treball, recursos i eines tecnològiques, prevenció de riscos laborals, desconnexió digital, conciliació laboral i familiar, formació, privacitat i protecció de dades…), que en cap cas pot suposar cap pèrdua de drets respecte a la presencialitat. Podeu llegir aquí les nostres propostes concretes en relació amb aquest tema.

El Departament ha anunciat també que la setmana vinent se celebrarà una altra Mesa per tractar tot el que és prescriptiu, que impliqui condicions laborals de les docents per al curs vinent, com ara l’horari. Fent una interpretació restrictiva de la documentació que ha de passar per mesa  enguany els esborranys dels documents d’organització i gestió de centres del curs vinent no hi passaran, tot i que el Departament s’hi va comprometre en una mesa sectorial anterior i són documents que hi passen cada curs. Des de CCOO, considerem que és molt greu que la representació dels treballadors i treballadores no tinguem accés a la documentació d’inici de curs prèviament a la seva aprovació.

L’única mesura que ha anunciat el Departament per afrontar el curs vinent que afecta la plantilla docent, a part dels grups “extra” per evitar les sobreràtios (recordem que només s’apliquen a partir de 25 alumnes a infantil i primària, i 30 a secundària obligatòria), és un augment de 200 grups d’Aula d’Acollida. 

Són mesures, que es podran pagar amb un pressupost específic per la Covid-19, vinculat a fons europeus. Però esperàvem que, a més d’aquesta partida, s’hagués manifestat la voluntat política d’apostar fermament per l’augment en inversió educativa tants anys reivindicada, per situar   l’Educació com un pilar fonamental de la societat catalana, actual i futura. Mostra d’aquesta manca de voluntat és la confirmació de què les mesures són conjunturals i, per tant, l’increment de plantilla docent no queda fixat de manera estable, estructural, és solament plantilla temporal.

Igualment, ens han anunciat una dotació de 72.000 equipacions de dispositius digitals per als professionals docents dels centres educatius a partir de 3r d’ESO, tot i que no poden garantir que se’n disposi des de l’inici de curs mateix. Forma part del Pla de Digitalització de Catalunya presentat el desembre de 2019 amb una previsió de desenvolupament de 5 anys i que, per les circumstàncies actuals han escurçat a 3 anys, amb un pressupost de 103M €.

En relació amb el punt de l’ordre del dia  revisió dels Criteris per gestionar la borsa de treball per al curs 2020-2021, CCOO hem demanat que es faci una redacció acurada amb llenguatge inclusiu. També suprimir que la no comunicació de la finalització del nomenament en el termini de vint-i-quatre hores, impliqui l’expulsió de la borsa. Hem proposat l’automatització d’aquest tràmit des de l’Administració. Han respost que ho valoraran.

Respecte a la situació sanitària actual, CCOO i la resta de sindicats, hem manifestat la gran preocupació pels nous rebrots dels contagis i s’ha denunciat insuficiència de mascaretes pel professorat vigilant per garantir la màxima protecció en la realització de les ABAU en algunes seus.

Hem demanat garantir la protecció d’alumnat i docents en la reobertura de centres al setembre, i hem reiterat la petició de l’obligatorietat de les mascaretes FFP2, tal com ja vam expressar a la Paritària de salut. El Departament s’ha mostrat disposat al replantejament del que fins ara no ha acceptat.

Altres temes d’importància per aquest final de curs:

  • Es publicarà de forma imminent l’ordre del calendari del curs 2020-21.
  • En relació amb la concreció de l’horari del professorat i de les 24 hores de presència al centre de secundària, es publicarà la resolució aquest juliol, després d’haver passat per Mesa. Hem demanat que el Departament faci arribar aclariment als centres educatius sobre aquest punt, atès que en tenir instruccions ja s’estan fent esborranys d’horaris sense tenir les condicions de treball i aquest fet està causant molt neguit als docents.
  • Durant el mes de juliol es publicarà l’Acord sobre els majors de 55 anys, que deixa clar que no s’ha de substituir la reducció de 2 hores de presència al centre per activitats alternatives.
  • Servei extern de vigilància de la salut a col·lectius vulnerables. Darrerament les persones de col·lectius vulnerables estan rebent comunicació de l’empresa que duu la vigilància de la salut als diferents SSTT/CEB, sense que abans se les hagi avisat ni se n’hagi informat al centre. Han explicat el procés, informant que les empreses signen clàusules de confidencialitat, però no han assegurat que s’informarà prèviament al centre del nom de l’empresa que fa aquesta vigilància de la salut dels col·lectius vulnerables.
  • Davant la reiteració per part sindical de la vulneració de drets i discriminacions en les propostes de continuïtat de dones embarassades o amb reduccions per cura de familiars, el Departament ha deixat clar que continuarà aplicant el Decret de Plantilles tenint cura d’aquestes situacions. CCOO estarem vigilants i alerta per actuar i presentar les denúncies oportunes.
  • Oposicions: CCOO hem insistit en la necessitat d’ajornar-les davant la incertesa de la seva realització amb garanties. El Departament manifesta la seva voluntat de mantenir el calendari d’oposicions segons el previst.
  • Tasques al juliol per al personal substitut que finalitza un nomenament adscrit a un centre el 30 de juny. CCOO ja ho va reclamar a l’anterior mesa, no considerem que el personal substitut que no té contractació adscrita a un centre al juliol hagi de desenvolupar obligatòriament tasques en aquest centre. L’administració ha respost afirmativament a aquesta petició.
image_print
Comparteix.

Comentaris tancats.

Ús de galetes

Aquest lloc web empra galetes per a una millor experiència d'usuari. Accedeix a l'enllaç de política de cookies per a més informació.

ACEPTAR
Aviso de cookies