Modificació en la distribució de places a les oposicions (Actualització)

El Departament ha modificat avui la distribució de les places per cossos, especialitats i procediments de la convocatòria d’oposicions 2019.

Aquesta convocatòria inclou places de l’oferta d’ocupació pública per a l’estabilització i la consolidació de l’ocupació temporal del personal al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, aprovades per Acord GOV/156/2018, de 20 de desembre i per Acord GOV/177/2019, de 3 de desembre, i per això el Departament ens ha informat que cal modificar la distribució de les places entre els diferents procediments, en el sentit de donar més rellevància a l’ingrés a la funció pública docent per al torn lliure.

Per aquest motiu, prèvia informació als representants dels treballadors de la Mesa Sectorial de Negociació de Personal Docent, el Departament ha iniciat la tramitació de la corresponent resolució de modificació la Resolució esmentada, que s’ha publicarà al DOGC, amb la resolució RESOLUCIÓ EDU/52/2020,