REIAL DECRET-LLEI 30/2020, DE 29 DE SETEMBRE, DE MESURES SOCIALS EN DEFENSA DE L’OCUPACIÓ

Resum de les novetats introduïdes:

 1. Pròrroga automàtica fins a 31/01/2021 de tots els Expedients de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO) per força major conseqüència de la Covid-19.
 2. Nou règim d’exoneracions de la quota empresarial de la Seguretat Social pels ERTO per força major tramitats a conseqüència de noves restriccions aprovades a partir del 01/10/2020, entre un 100% i un 75%.
 3. Els nous ERTO per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o productives (CETOP) vinculats a la Covid-19 podran iniciar-se durant la vigència d’un ERTO i retrotraure els seus efectes al moment de la seva finalització. Així mateix, els ERTO vigents podran prorrogar-se mitjançant acord en el període de consultes.
 4. La clàusula de salvaguarda de l’ocupació durant 6 mesos després de la finalització dels ERTO es manté, i les empreses sumaran 6 mesos més en cas que resultin noves beneficiàries d’exoneracions de conformitat amb el present RDL.
 5. Es manté la prohibició d’acomiadament i la pròrroga dels contractes temporals.
 6. Prohibició de realitzar hores extraordinàries a les empreses en ERTO.
 7. La prestació per desocupació seguirà sense requerir un període mínim de cotització pels ERTO per Força Major i ETOP conseqüència de la Covid-19. Les empreses hauran de formular una nova sol·licitud col·lectiva abans del 20/10/20.
 8. La prestació abonada pels ERTO regits pel nou RDL s’estableix en el 70%.
 9. Els treballadors i treballadores no consumeixen la seva prestació de desocupació, i poden continuar acollint-se a ERTO qui no tenia el temps de cotització suficient.
 10. Nova prestació extraordinària per desocupació per a contractes fixos discontinus o treballs fixos i periòdics que es repeteixin a certes dates (a temps parcial), per continuar cobrant prestació a la finalització del període normal d’activitat en el qual hauria d’haver-se convocat a treballar. Requerirà sol·licitud col·lectiva de l’empresa dins dels 15 dies des de la finalització de l’ERTO per finalització de la temporada, o sol·licitud individual igualment dins dels 15 dies des de la nova situació de desocupació.
 11. A la prestació per desocupació causada per ERTO conseqüència de la Covid-19 no se li deduirà la part proporcional treballada a temps parcial que hagi pogut compatibilitzar per no quedar afectat per mesures de suspensió, i les i els afectats fins al moment per aquesta deducció podran reclamar el pagament d’allò detret.

Des de CCOO valorem molt positivament el nou acord aconseguit, ja que la continuïtat dels ERTO garanteix que milers de treballadors i treballadores puguin conservar el seu lloc de treball. Així mateix, es reforça el compromís del manteniment de l’ocupació, atès que les empreses que s’acullin als ERTO no podran realitzar acomiadaments.

image_print
Comparteix.

Comentaris tancats.

Ús de galetes

Aquest lloc web empra galetes per a una millor experiència d'usuari. Accedeix a l'enllaç de política de cookies per a més informació.

ACEPTAR
Aviso de cookies