La reducció de jornada per cura de menor ja no serà un greuge pel càlcul dels estadis

Per iniciativa de CCOO i després d’haver guanyat un judici al Departament d’Educació i al centre de treball.

Com ja sabeu i us hem anat informant, l’actual interpretació del pacte d’estadis discrimina a les dones que demanen reducció de jornada per cura de fills i una sentència del TSJC, ens avala.

CCOO va presentar una demanda d’una treballadora d’una escola concertada contra el seu centre i el Departament d’Ensenyament. Enteníem que l’aplicació del pacte d’estadis la discriminava com a  dona perquè se li va denegar el cobrament. La raó era que no arribava al percentatge de jornada mínima a pagament delegat. Per aquesta treballadora era impossible arribar-hi ja que estava en reducció de jornada per cura d’infant.

El TSJC va entendre que el pacte d’estadis, efectivament, atemptava contra els drets d’aquesta treballadora pel fet de ser dona. Som les dones en un 95% les que fem ús d’aquest dret i, per tant, les perjudicades.

Igualment, aquest fet entraria en conflicte amb la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva entre dones i homes.

En aquell moment, el Departament d’Ensenyament, lluny d’aplicar la sentència la va recórrer al TS. Però aquest tribunal no va admetre el recurs i declarà en ferm la sentència del TSJC, això vol dir, que no hi pot haver cap recurs. El que va comportar que li hagués de reconèixer l’estadi i pagar-li amb efectes retroactius.

En conclusió, aquesta sentència confirmava allò que la Federació d’Educació de CCOO ja va denunciar en el seu moment i refermava la postura que defensem.

Doncs bé després de la sentencia i de reclamar insistentment que es concedeixi els estadis als i les docents que demanin reducció de jornada per cura de fill/a o familiar, ho hem aconseguit. A partir d’ara el Departament indicarà a les titularitats dels centres que facin constar si la reducció de jornada és per cura de fill/a o familiar, per tal que a aquests/es docents no se’ls si denegui l’estadi pel fet d’haver sol·licitat la reducció de jornada.

CCOO lluitem per a tu i amb tu per què si lluitem podem perdre, però si no lluitem ho tenim perdut.

Vine i lluita amb nosaltres!