1

Carta de sindicats i patronals a la ministra Celaá

Estimada Ministra,

Les organitzacions patronals: ACADE, CECEI, EyG, CECE, FCIC, SALVEM 0- 3, i les organitzacions sindicals: CCOO, FeSP-UGT, FSIE y USO, integrants de la Mesa Negociadora del XII Conveni Col·lectiu d’Àmbit Estatal de Centres de Assistència i Educació Infantil, en representació del sector, manifesten que

Per a les organitzacions representatives del sector, l’etapa de 0 a 3 anys és una etapa clarament educativa, que forma part del sistema educatiu establert a la LOE, per la qual cosa no seria comprensible fer recaure en el primer cicle d’infantil el pes fonamental de les mesures de conciliació de la vida laboral i familiar.

Històricament, els centres d’educació infantil han patit dificultats econòmiques estructurals, a causa bàsicament, de la baixada de la natalitat al nostre país i a l’endèmica insuficiència de les polítiques d’infància per part de totes les administracions públiques, sense excepció. En aquest context, la pandèmia del Covid-19 i les seves conseqüències de tot tipus, han deixat a tots aquests centres educatius, en una situació límit, que, en molts casos, els abocarà a la seva desaparició.

Davant la situació que està generant l’actual estat d’alarma, la pandèmia del COVID-19 i las mesures necessàries per evitar el seu contagi urgeix aplicar actuacions per part de l’administració pública que garanteixin la viabilitat dels centres educatius i el manteniment de l’ocupació en la base del sector educatiu, de vital importància en el desenvolupament físic, afectiu, social i intel·lectual d’aquells i aquelles conformaran la societat del futur.

Resulta evident que, amb caràcter general, en aquests moments no es donen las condicions necessàries per atendre a un alumnat que interactua contínuament amb tothom que l’envolta i amb una relació amb el personal que els educa es basa en un vincle emocional i afectiu intens. La probabilitat de risc de contagi és real, per la qual cosa és preferible planificar bé l’inici de la activitat del curs escolar que ve, que no pas forçar la tornada anticipada, sense menystenir les diferents normatives que es puguin regular al respecte en las CC.AA.

En aquest sentit és imprescindible que l’autoritat sanitària dicti de manera urgent les normes, específiques i concretes, que permetin la reobertura dels centres amb totes les garanties higièniques i sanitàries, tant per l’alumnat com pels treballadors i treballadores. Cal tenir en compte les característiques del sector en el que el distanciament social resulta impossible de mantenir, a causa del permanent contacte físic entre ells y amb ells, les incomptables situacions de seguretat, higiene i alimentació, així com de la necessària i permanent neteja i desinfecció.

D’altra banda, el sector s’ha vist especialment castigat des de l’inici de la pandèmia ja que les famílies, han deixat de realitzar les aportacions econòmiques que constitueixen la seva principal font d’ingressos. Per això, és de vital importància, per a la viabilitat dels centres i el manteniment de l‘ocupació, la pròrroga dels Expedients de Regulació Temporal d’Ocupació per causa de Força Major Total per aquesta etapa educativa, i fins que es normalitzi l’activitat educativa presencial. Igualment, resulta necessari el manteniment de les exoneracions en las quotes de la Seguretat Social, per aquest tipus d’ERTO.

El sector, majoritàriament format per autònoms, micropimes i pimes, amb una capacitat limitada econòmico-financera, necessitarà amb caràcter d’urgència l’adopció de mesures fiscals, laborals i econòmiques que permetin garantir el sosteniment dels centres, el manteniment de l’ocupació, altament feminitzada, qualificada i jove, de més de 50.000 persones treballadores, i l’escolarització de l’alumnat de més de 205.000 famílies.

Per tot això, exigim que es compti amb totes les organitzacions representatives del sector per tal de realitzar aportacions i suggeriments als projectes normatius que s’elaboren en resposta a les sol·licituds exposades.

Per últim, és el moment oportú per tal que, amb la presidència del Ministeri de Educació i Formació Professional, es constitueixi una mesa sectorial de l’Educació Infantil en la que s’hi puguin negociar, ara i en el futur, les qüestions específiques del sector.

Rebi una cordial salutació,

ACADE, CECEI, EyG, CECE, FCIC, SALVEM 0-3, CCOO, FeSP-UGT, FSIE, USO.