OBERTURA DELS CENTRES D'ATENCIÓ DIÜRNA A LA DISCAPACITAT: S'HA DE TORNAR AMB GARANTIES

«Visteme despacio que tengo prisa»

«Poc a poc i bona lletra»

Els titulars dels centres de serveis socials de Catalunya que estiguin inclosos dins l'àmbit territorial de la fase 1 afectats per l'Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, hauran de:

 • Garantir que es compleixen els criteris establerts a l'annex per passar a la fase de desconfinament i d'obertura de l'atenció presencial.
 • Cursaran comunicació a la Secretaria d'Afers Socials i Famílies del Departament deTreball, Afers Socials i Famílies i una petició d'obertura de l'atenció presencial.
 • I una declaració responsable:
 • - Conforme el seu centre o servei compleix amb els criteris per passar a la fase de desconfinament i obertura dels centres.
  - Conforme han adoptat les mesures de prevenció i higiene establertes per les autoritats sanitàries.
  -Disposen dels mitjans adients per garantir-ho.
  -Es compromet a mantenir el compliment durant l'exercici de l'activitat.

Es pretén garantir l'accés als serveis de teràpia, rehabilitació i atenció primerenca i diversa de persones amb discapacitat. Aquest procés s'ha de fer amb les degudes mesures de salut, tant per usuaris com per al personal dels centres. La vulnerabilitat de les persones usuàries, fa que les mesures preventives, prenguin més rellevància.

Criteris bàsics:

 • Es prioritzarà l'atenció a les persones amb més necessitat de suport així com les que pateixin alteracions cognitives importants. També les més vulnerables derivades d'una urgència social.
 • S'haurà de garantir els 2 metres de distància entre persones en qualsevol espai del servei, exceptuant les pròpies de l'atenció directa.
 • S'haurà de disposar d'un Pla d'Actuacions respecte a la COVID-19.
 • Absència de simptomatologia en els darrers 14 dies tant de les persones usuàries del servei com del personal.
 • Acreditació de no ser persona positiva a la COVID-19, tant per a usuaris com per a treballadors.
 • Aplicació periòdica de PCR als usuaris i personal dels centres.

RECOMANACIONS AL PERSONAL i ACTUACIONS PREVENTIVES ALS CENTRES:

 • Rentar-se les mans després de posar-se la mascareta.
 • Llençar guants i mascareta després de fer-ne ús.
 • Recordar als usuaris que també han de portar guants i mascareta.
 • El personal no ha d'anar a treballar si té símptomes o ha estat en contacte durant els 14 dies anteriors amb persones que han patit COVID-19. Això també és d'aplicació als proveïdors del centre i als voluntaris que hi col·laboren.
 • Prendre mesura de la temperatura abans d'entrar i sortir.
 • Neteja regular de nanses, passamans, taules, cadires i altres superfícies i del conjunt dels espais.
 • Buidatge de les papereres amb regularitat, seguint la normativa de gestió de residus sanitaris.
 • Manteniment de les temperatures idònies dels espais i ventilar un mínim de 2 cops al dia per un mínim de 10 minuts cada vegada.
 • Revisió i higiene dels sistemes de ventilació i aire condicionat.
 • Alternança als espais comuns en diverses franges per mantenir el mínim de 2 metres entre usuaris.
 • Sectorització d'espais per complir amb l'aforament i el distanciament.

PEL QUE FA A LA INTERACCIÓ AMB L'ENTORN EXTERIOR:

 • Qualsevol persona amb simptomatologia o algun contacte estret en els darrers 14 dies amb el COVID19 no pot accedir als centres, tant si són usuaris, visites i com ja s'ha dit treballadors i treballadores dels centres
 • Tots els visitants i personal dels centres s'han de rentar les mans amb aigua i sabó o solució hidroalcohòlica, han de portar mascareta i per tossir o esternudar, hauran de tapar-se la cara amb mocadors d'un sol ús o amb la part interior del braç
 • L'entrada de mercaderies als centres, haurà de fer-se sempre per l'accés habilitat a aquest efecte, i complint totes les qüestions generals prèvies.
 • Evitar visites de persones vulnerables a la COVID-19: diabètics, persones amb patologies cardiovasculars i respiratòries, immunodeficients, embarassades, càncers en tractament actiu i majors de 60 anys
 • Pel que fa a la mobilitat amb mitjans de transport, s'ha de fer respectant les condicions generals en matèria de transport i mobilitat i també les restriccions entre regions sanitàries. En vehicles de fins a 9 places, podran anar dues persones per línia, amb mascareta, i respectant la distància de seguretat. Si hi ha convivència al mateix domicili, l'ocupació dels vehicles és plena

ÉS RESPONSABILITAT DE LES DIRECCIONS DELS CENTRES:

 • Elaborar un pla d'actuació respecte a la COVID-19. Aquí tindran un paper fonamental els delegats de prevenció i els comitès de seguretat i salut.
 • Els centres de dia i els centres ocupacionals, han de coordinar-se amb el CAP i els Serveis Territorials del Departament de Treball per si hi ha casos de COVID-19.
 • Utilitzar tots els mitjans que es disposi per fer arribar la informació als usuaris i fer ús de tots els mitjans a l'abast per facilitar-ne la comprensió.
 • Posar a l'abast dels professionals termòmetres, mascaretes, guants, sabó, solucions hidroalcohòliques, mocadors i tovallons de paper.
 • Atenció psicosocial i benestar emocional del personal amb una acció comunicativa regular.
 • Informació regular a les famílies i a les persones cuidadores de la situació dels centres.
Comparteix.

Comentaris tancats.

Ús de galetes

Aquest lloc web empra galetes per a una millor experiència d'usuari. Accedeix a l'enllaç de política de cookies per a més informació.

ACEPTAR
Aviso de cookies