Degut als nombrosos dubtes que ha generat l’anunci del pagament del tan esperat complement de tutoria. CCOO hem decidit fer un FAQS per intentar donar resposta a totes les qüestions que en heu fet arribar.

Qui cobrarà el complement de tutoria per part del Departament?

A infantil i primària i a educació especial els tutors i especialistes, és a dir,  tots els i les docents que estiguin a pagament delegat. Però la seva retribució serà proporcional al percentatge de jornada que es faci a pagament delegat.

Per exemple: Si la jornada a pagament delegat és del 60%, el Departament retribuirà només el 60% del complement de tutoria.

A secundària (ESO, batxillerat i cicles formatius) el cobraran només els tutors i el retribuirà íntegrament el Departament, sempre i quan el tutor titular tingui tota o una part de la seva jornada a pagament delegat i s’imparteixi docència al grup en qüestió.

Nota: Els cotutors o els tutors no titular no el cobraran ja que només es retribuirà un complement de tutoria per grup-classe.

Quan es començarà a pagar?

A la nòmina del mes de maig es pagarà el complement de tutoria corresponent al mes de maig.

Al mes de juliol es cobrarà els endarreriments corresponents als mesos de gener,febrer, març i abril. Es cobrarà amb efectes retroactius des de gener.

Quin serà el seu import?

A infantil, primària i educació especial:

57,70 € mensuals

Als i a les tutors/es d’ESO, d’ensenyaments d’arts i disseny i d’ensenyaments artístics:

81,17 € mensuals

Als i a les tutors/es de batxillerat i cicles formatius. Que el més segur és que cobraran com els i les docents de pública:

57,70 € mensuals

Quant temps es cobra?

Es cobrarà durant tot el curs escolar incloent el juliol i l’agost.

Es pot percebre per part de Pagament Delegat més d’un complement?

  1. En cas de desenvolupar tasques corresponents a més d’un càrrec ( p.ex. Tutor i Direcció,) només es percebrà un d’ells que serà el de major quantitat.

Els i les docents d’infantil, primària i els i les tutors/es de secundària de l’escola ordinària a pagament directe, cobraran el complement?

Sí l’han de cobrar segons indica  l’article  48 i l’article 63 del XI conveni col·lectiu d’aplicació:

Article 48. Pagament dels salaris

Llevat d’un acord diferent entre les parts negociadores del conveni, el salari del personal docent que presti serveis en els nivells concertats serà el que anualment s’estableixi als mòduls econòmics dels concerts educatius corresponents a les despeses de personal publicats a la Llei de Pressupostos Generals de la Generalitat de Catalunya o normativa que la substitueixi. Aquests salaris afectaran tot el personal docent d’aquests nivells, sense perjudici de que percebin la seva remuneració a través del sistema de Pagament Delegat o directament de la Titularitat del centre. Les parts signants d’aquest Conveni acorden que, en el marc de l’Acord d’Analogia Retributiva amb el Departament d’Ensenyament, seran susceptibles de revisió tots els conceptes retributius inclosos en aquest Conveni referents al personal docent de centres amb algun nivell concertat.”

“Article 63 Complement per funció

  1. Els professors titulars als quals se’ls encomana algun dels càrrecs funcionals descrits en l’article 8 percebran, mentre exerceixin aquesta tasca, les gratificacions temporals assenyalades a l’efecte en les taules salarials.
  2. Els professors titulars que exerceixin la funció de tutor, percebran el complement corresponent d’acord amb les taules salarials. L’abonament d’aquest complement resta condicionat a què el departament d’Educació l’aboni.”
image_print
Comparteix.

Comentaris tancats.

Ús de galetes

Aquest lloc web empra galetes per a una millor experiència d'usuari. Accedeix a l'enllaç de política de cookies per a més informació.

ACEPTAR
Aviso de cookies