A la Mesa sectorial del 2 de juliol, s’han presentat tres documents: l’Ordre del calendari escolar del curs 2020-2021 pels centres educatius no universitaris de Catalunya, l’esborrany de l’Acord de govern sobre la reducció horària de majors de 55 anys i el Projecte del nou Decret de la Inspecció d’Educació.

El calendari escolar ja havia passat pel Consell escolar de Catalunya, i en el redactat actual s’han recollit algunes de les valoracions i recomanacions presentades en el Dictamen del CEC. L’ordre del calendari estableix: 

 • Escoles: no es pot acabar abans de les 16.00h, les escoles s’organitzaran segons les seves necessitats. Es manté el marc horari del  curs 2019-2020. Suprimeixen franja mínima del temps del migdia. Cada centre  pot organitzar el temps del menjador.
 • Escoles del Pla pilot de jornada continuada (25 centres): pròrroga pel curs vinent. D’aquí a uns mesos el Departament manifesta que prendrà la decisió sobre la continuïtat de la jornada continuada. 
 • Instituts: cap canvi. Horaris en funció dels àmbits de la salut, l’equitat i l’aprenentatge (dinar de 12.00 a 14.00 hores, que manifesten ques és la franja saludable): Novetat: tenen partida pressupostària per realitzar un Pla pilot de menjadors escolars als instituts. Els centres que fan jornada continuada poden mantenir-la.
 • Instituts-Escola: regulació específica. És una aposta del Departament. L’horari de sortida és el mateix per tot l’alumnat. L’espai de descans i de menjador al migdia serà entre les 12 i les 14 hores (franja saludable). Es podrà organitzar un torn de menjador a les 14h per l’alumnat de secundària. 

CCOO reitera el posicionament expressat en el Dictamen del CEC, defensant uns horaris escolars saludables, segons evidències contrastades, impedint la competència entre centres, la desigualtat entre l’alumnat i garantint l’adquisició d’aprenentatges. S’ha de fer dialogant amb la comunitat educativa, amb anàlisi científica i rigorosa de les propostes i millorant les condicions laborals del conjunt de treballadores i treballadors de l’educació.

Les CCOO insistim en la petició d’un menjador universal i gratuït per garantir espais de socialització equitatius per a tot l’alumnat, sense reduir els llocs de treball. 

També hem demanat obrir la negociació sobre les condicions de treball als Instituts-Escola. El Departament ens ha confirmat que es convocarà una mesa per parlar-ne.  

El Departament ha presentat el manteniment de la retallada del caràcter lectiu de la reducció de 2h per al personal docent major de 55 anys. Així i tot, a instàncies de CCOO i de la resta de sindicats s’ha pogut avançar en la negociació, per aconseguir que no s’hagin de realitzar activitats en substitució de les 2h de reducció autoritzades. Això suposa la reducció efectiva de 2h de l’horari complementari, que passarà a ser  de 28h a primària i de 22h a secundària. També hem aconseguit que es confirmés que l’autorització de la reducció es limitarà a la verificació de compliment dels requisits, sense dependre de la validació de les direccions dels centres. Queda per establir la data del termini de sol·licitud de la petició de la reducció.

El nou Decret de  la Inspecció d’Educació pretén actualitzar l’anterior, de l’any 2000, a la normativa actual i el funcionament d’aquest cos. Es volen equips cohesionats, amb flexibilitat, un augment de la implicació en l’atenció a la comunitat educativa i treball en xarxa amb el territori.

Des de CCOO fem proposta bàsicament de què es contempli en el text el concepte de zona educativa, segons el que contempla la LEC, com a zona de coordinació, l’estabilitat del cos d’inspecció mitjançant les convocatòries necessàries i que es contempli un nou camp d’expertesa d’inspecció, l’educació no presencial. També hem fet incís en la necessitat de què s’incorporin mesures per combatre la bretxa de gènere, tenint en compte que el col·lectiu docent està molt feminitzat i en canvi el cos d’inspecció està masculinitzat. Aquest decret està pendent del dictamen del Consell escolar de Catalunya i, per tant, haurà de tornar a passar per Mesa Sectorial.

Al torn de paraules, s’han pogut plantejar diferents qüestions: 

 • Disponibilitat de treball al juliol: Hem demanat millora del redactat de la normativa que és prou ambigu i inconcret. El Departament ha dit que ho estudiaria i que revisaran les situacions d’excés d’exigència que s’estan donant en alguns centres pel que fa a les tasques i al nombre de dies que ha de fer el personal docent durant el mes de juliol.

 

 • Reforma FP: Des de CCOO, hem tornat a insistir en la inconveniència de l’aplicació d’aquesta reforma curricular  de l’FP i més el curs vinent, tenint en compte la situació actual i les necessitats de reprogramació del curs vinent. Hem preguntat sobre el seguiment que està fent el Departament de l’organització dels nous currículums fruit de la reforma dels currículums. Si ha arribat la informació als claustres la possibilitat de no aplicar la reforma enguany i si ha arribat als equips docents i han pogut decidir sobre  les hores 33 hores de la UF1 del mòdul FOL, si es transfereixen al mòdul Síntesi o Projecte o romanen en aquest mòdul. El Departament no ha contestat la nostra pregunta.

 

 

 • Retallada de dotació docent a les Zones Escolars Rurals: Hem reiterat la nostra preocupació per la retallada de plantilles que s’ha produït en algunes ZER i hem insistit en la importància de mantenir-les pel territori. També sobre si decideixen no fer la 6a hora les possibles repercussions a nivell de plantilla. El Departament ha indicat que està aplicant el Decret de Plantilles, tot i que ha reconegut que ho han fet més tard que de costum.

 

 • Recuperació del 60% de la paga de 2013: ahir es va publicar una nota a l’Atri indicant que les persones en actiu el cobrarien a la nòmina del mes de juliol; però les que no estan en actiu (jubilades…) el cobraran al mes d’octubre. L’explicació de l’Administració ha estat que els equips informàtics no ho podien gestionar al mes de juliol per tots els col·lectius.
 • Cobrament de les dietes dels tribunals d’oposicions de 2019. L’Administració ha respost que el cobrament és imminent i com a màxim a finals de juliol. 

 

 • Cobrament del mes de juliol de 2016: la seva tramitació requereix la coordinació amb la Seguretat Social i el SEPE, pel seu caràcter retroactiu que implica modificar dades d’afiliació a la Seguretat Social (per la Vida Laboral) i el reajustament de retribucions en les persones que van cobrar l’atur el mes de juliol de 2016.  El Departament indica que aquesta complexitat en els moments actuals de saturació del SEPE i de la Seguretat Social ho està endarrerint. 

 

 

 • Obertura de la Borsa: quan acabi la tramitació de la borsa actual, amb la publicació de la llista definitiva. La intenció és obrir-la aquest estiu. 

 

Divendres 3 juliol es reuneix el PROCICAT per aprovar el Pla d’actuació per al curs 2020-21 per a centres educatius en el marc de la pandèmia. CCOO va presentar en la reunió de la Comissió Paritària de Salut de dijous una esmena al document, que va ser acceptada per tots els delegats i delegades de salut, en el sentit que quedi reflectit en el text que és impossible respectar la distància de seguretat dins dels grups-classe, en comptes de què hi consti que no és necessari respectar-la, de manera que, quan no es pugui respectar aquesta distància, l’administració hagi de proveir al personal d’equips de protecció individual.

image_print
Comparteix.

Comentaris tancats.

Ús de galetes

Aquest lloc web empra galetes per a una millor experiència d'usuari. Accedeix a l'enllaç de política de cookies per a més informació.

ACEPTAR
Aviso de cookies