L’evolució de la pandèmia del COVID 19 ha suposat un terratrèmol en el món educatiu. El sistema està patint una sèrie de problemes i la nova situació ens ha de fer plantejar-nos com s’encaren aquests nous reptes.

Els  Consells Escolars són els òrgans de participació de la comunitat educativa més adequats per informar i discutir sobre els aspectes més rellevants de l’educació d’un servei territorial o un municipi. És per aquest motiu que des de la federació d’educació de CCOO instem a tots els Consells Escolars Territorials i Municipals que convoquin, el més aviat possible, de manera telemàtica, els seus membres (El Parlament de Catalunya regula la participació en la llei 25/1985 dels Consells Escolar amb la que es constitueix el Consell Escolar de Catalunya, els Consells Escolars Territorials i els Consells Escolars Municipals).

En aquestes reunions s’haurà d’explicar quines actuacions s’han portat per combatre l’escletxa digital i com s’està actuant per evitar que s’agreugin les desigualtats sòcio-econòmiques per a una educació lectiva no presencial. També s’haurà d’abordar el procés de preincripció, matriculació i proves lliures, preinscripció que s’ha d’engegar en la segona quinzena de maig i la planificació de cara al curs vinent.

Des dels Consells Escolars, també, s’ha de contemplar l’inici d’un curs atípic i excepcional, fent previsió i planificació de l’activitat lectiva presencial i no presencial davant de possibles rebrots.

 S’haurà d’elaborar un pla de xoc per revertir les desigualtats educatives agreujades pel confinament, fent les adaptacions corresponents per  al curs 20-21 a aquesta situació, amb programes i accions específiques adreçades a l’alumnat que més ho necessita. S’haurà de fer especial incís en l’acompanyament a l’alumnat amb NESE, en l’acció tutorial, reactivar i fomentar les activitats educatives extraescolars… etc.

En definitiva, la Comunitat Educativa representada en el Consells Escolars, ha d’aportar, consensuar i portar a la pràctica els mecanismes per solucionar els problemes als quals s’enfronta el sistema educatiu  per tal de garantir un accés equitatiu i inclusiu a l’educació. Des de CCOO farem extensiva aquesta demanda de convocatòria a la resta de sectors de la comunitat educativa que tenen representació als CE per a què es concretin en dates properes.

Coronavirus , Consell Escolar,  participació, política educativa 

image_print
Comparteix.

Comentaris tancats.